Cevaplar

2012-11-25T20:09:48+02:00

vet....Neden veya niçin varız?

Bu soruya tüm forum kardeşlerimiz katkıda
bulunmalılar.
Bize göre insanın en öncelikli olarak sorması
ve düşünmesi gereken sorudur.
İnsan gibi bir varlığın elbette ki pek çok yönü
vardır.
Fakat,şunu kabul etmeliyiz ki,herhangi bir varlığın da
-ister canlı veya cansız olsun-pek çok yönü,tarafı,
özelliği vardır.
Bir varlık ne kadar özellik veya taraf ' a sahip olursa olsun
esas çekirdek yönü ''var oluş'' veya ''varlık'' sebebidir.
Zira,bu çekirdek sebep,diger sebepleri de tesiri altına
alır.
Varlık sebebi,
o varlığı bütünü ile etkilemiş demek oluyor yani.
Bu soruya teolojik(Dini) veya felsefi açıdan yaklaşılabilir.
Veya,cevap veren nereden istiyor ise oradan yaklaşsın.
Serbest yani...çok fazla kasmaya gerek te yok.
İçinizden ne geliyor ise...böyle bir soruya muhatap olduğunuzda
ne düşünüyorsanız...ilk düşünceniz ne ise onu yazın bence.
Şunu da ifade edelim ki,her kim ki bu konuda bir şey diyor ise
hepsi de aynı kantar değerine sahip olur.
Yani,ne yazarsanız yazınız tamamen doğru veya yanlış
olamaz.
Çünkü;
Bu sorunun ''kesin doğru'' bir cevabı yoktur.
Niçin varız sorusuna iki şekilde yaklaşabilirsiniz:
1-İnsan niçin var?
2-Evren(insanda dahil herşey)niçin var? 

Biz şu bilgi ile başlatmış olalım:
Dinler bu soruya öyle kapalı bir cevap vermişlerdir ki,
adeta vermemişlerdir.
Dinlere göre İnsan ''Kulluk ve ibadet etsinler diye'' yaratılmıştır.
Tasavvuf ise şöyle diyor:
O hep var idi...Bilinmek istedi...bu istek ile alemi ve insanı
yarattı.
Felsefe ise,''İnsan düşünen bir varlıktır'' der...başka da bir şey demez.
Aslında felsefe,bu sorudan özenle kaçarak,insandan çıkan
özellikler ve düşünceleri yorumlar.
Ama''' insan neden vardır ? ''' sorusunu pas geçer.
Evet...gelin bu zorlu maratona iştirak edelim.
Bu ağır soruyu soralım ve cevabını arayalım.
Bu sorunun cevabı şu açıdan çok mühimdir;
Niçin yaratıldığını bilmeyen insan,kendi gerçeğini
bilemez.
Kendini bilemeyen insan ise Rab'bini bilemez.
Sadece bununla kalsa iyi...hiç bir zaman,evrenin zır
cahili olma ünvanından kurtulamaz.
Demek ki kendimizi bilmemiz gerekiyor.
Bunu sadece dinsel mantıkla söylemiyoruz.
Bunu bilmek zaruret bir bilgidir....mecburiyettir.
Kendisini bilemeyen insan neyi bilecek ki?
Hani derler ya...kendinde değil...şuuru kapalı falan.
İşte o hesap...Kendini bilemeyen insan bir mevta gibi 
baygın yatan bir insan demektir yani.

 

0
2012-11-25T20:10:03+02:00

kimine göre zorluk çıkarmak kiminin hayatını güzelleştirmek kiminin hayatını mahvetmek için varız . 

0