Cevaplar

2012-11-25T20:40:35+02:00

1.İlk Hikâye Örneği- Letaif-i Rivayat - Ahmet Mithat Efendi -1870

2. Batılı Anlamda İlk Hikâye Denemesi - Küçük Şeyler- Sami Paşazade Sezai - 1892

3. İlk Naturalist Eser - Zehra - Nabizade Nazım

4. İlk Yerli Roman Denemesi - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami

5. İlk Tarihî Roman Denemesi - Yeniçeriler - Ahmet Mithat Efendi

6- İlk Tarihî Roman Örneği - Cezmi - Namık Kemal

7. Edebiyatımızda İlk Fabl Örneği - Harname - Şeyhî

8- Edebiyatımızda Batılı Anlamda İlk Fabl Örneği - Eşek İle Tilki Hikâyesi - Şinasi

9. İlk Makale Örneği - Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi -Şinasi - 1860 

10. İlk Eleştiri Örneği - Namık Kemal - 1866

11. Edebiyatımızdaki En Önemli Gezi Yazısı Örneği -Seyahatname - Evliya Çelebi

12.Edebiyatımızda Günlük Terimini İlk Kullanan- Falih Rıfkı Atay

13. İlk tezkire - Mecalisü'n-Nefais - Ali Şir Nevaî

14. Anadolu Sahasında Yazılan İlk Tezkire - Heşt Behişt- Edirneli Sehî Bey

15. İlk Söylev (Nutuk) - Orhun Abideleri

16İslâmî Dönem Türk Edebiyatı İlk Yazılı Eser - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib

17. Edebiyatımızda İlk Mesnevi Örneği - Kutadgu BiligYusuf Has Hacib

18. Edebiyatımızda Aruzla Yazılan İlk Eser - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib

19. Edebiyatımızda İlk Siyasetname Örneği - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib

20. Batı Etkisindeki Türk Edebiyatında Bilinçli İlk Temsilcisi - Şinasi

1 5 1
2012-11-25T20:42:15+02:00

.İlk Hikâye Örneği- Letaif-i Rivayat - Ahmet Mithat Efendi -1870

. Batılı Anlamda İlk Hikâye Denemesi - Küçük Şeyler- Sami Paşazade Sezai - 1892

. İlk Naturalist Eser - Zehra - Nabizade Nazım

. İlk Yerli Roman Denemesi - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami

. İlk Tarihî Roman Denemesi - Yeniçeriler - Ahmet Mithat Efendi

- İlk Tarihî Roman Örneği - Cezmi - Namık Kemal

. Edebiyatımızda İlk Fabl Örneği - Harname - Şeyhî

- Edebiyatımızda Batılı Anlamda İlk Fabl Örneği - Eşek İle Tilki Hikâyesi - Şinasi

. İlk Makale Örneği - Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi -Şinasi - 1860 

. İlk Eleştiri Örneği - Namık Kemal - 1866

 

1 5 1