Cevaplar

2012-11-25T21:00:52+02:00

Göç olgusu, temelinde sosyal bir hareket olmasına karşın, ekonomik yaşamdan kültüre
kadar hayatın her yönünü etkileyen temel bir değişim aracıdır. Ülkemizde 1950’li yıllardan
sonra belli sosyo – ekonomik şartlar neticesinde kırsal alanlardan şehirlere doğru gerçekleşen iç
göç hareketi, bugün kentlerimizin içinde bulunduğu sorunlar yumağının en büyük sebebidir.
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bir çok büyük kentimiz, hızlı ve düzensiz göç hareketi ve
yoğun nüfus artışı sebebiyle bugün sayıları milyonları aşan bir nüfus kütlesini barındırmak
zorunda kalmıştır. Her gün nüfusu daha da artan bu şehirler, sınırlı kaynakları ile vatandaşlara
modern bir kente yaraşır bir kamu hizmeti sunma çabası içindedirler. Artan nüfustan etkilenen
sadece yerel ve merkezi yönetim olmamış, göç edilen yerde daha önce yaşayan halk ve göç eden
kişilerde hızlı ve düzensiz göçün getirdiği sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmışlardır.
Göçler toplumdaki pek çok değer gibi aile yapılarını da etkilemektedir. Göç gerçeği ile
yüzyüze gelen aileler, gidilen bölgelerde farklı bir kültürel ortam içine girmektedir. Girilen bu
yeni ortama adaptasyon süreci aileler üzerinde değişik şekillerde etkilere yol açmaktadır.
Geleneksel geniş ailemiz gittikçe çekirdek aileye doğru dönüşmektedir. Ülkemizin yeni aile tipi
haline gelmeye başlayan çekirdek aileye kırsal alanlardan büyük şehirlere doğru gerçekleştirilen
göçler önemli katkılarda bulunmuştur.
Bu araştırmanın konusu kırsal alanlardan büyük şehirlere doğru gerçekleşen göçlerin
geleneksel aile yapımız üzerinde meydana getirdiği değişimleri tespit edebilmektir. Ülkemizdeki
içgöçlerin en büyük çekim noktası olan İstanbul kenti, tez çalışmasında inceleme yapılacak örnek
kent olarak seçilmiştir.
Çalışmanın birinci kısmında göç kavramı, tipleri, göçlerin tarihsel süreci ile ülkemizde
kırsal kesimlerden şehirlere doğru olan göçün tarihsel gelişimi, sebepleri, ve meydana getirdiği
sonuçlar tahlil edilmeye çalışılmıştır. bide sana link atiim oradan devamını yaz

http://eprints.sdu.edu.tr/126/1/TS00292.pdf

1 1 1
En İyi Cevap!
2012-11-25T22:11:33+02:00

insanlar çoğalınca biliçsizlik te çoğalı insan ve nüfus artoışı gerçekten felakettir ancak az insan huzur verebilir  ama kentin verimliliği düşer ve haritadan silinir anlatımım sana bişey kazandırmıştır

 

1 3 1