Cevaplar

2012-11-25T21:42:09+02:00

OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI 1. Osmanlılarda Egemenlik Anlayışı
Osmanlı Devleti’ne kadar kurulan Türk devletlerinde “Ülke hükümdar üyelerinin ortak malı sayılmıştır.” Bu kural hanedan üyeleri arasında sürekli taht kavgalarına ve Türk devletlerinin parçalanmasına neden olmuştur. Osmanlı padişahları bu olumsuzlukları engellemek için merkezi otoritenin kurulmasına önem vermiş, bu amaçla I. Murat döneminde “devlet yönetiminin hükümdar ve oğullarına ait olduğu” kural haline gelmiştir. Fatih döneminde çıkarılan Kanunname-i Al-i Osman ile devletin bütünlüğünü korumak ve “nizam-ı alemi” kurmak için padişahlara kardeşlerini öldürme izni verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı İmparatorluğu merkeziyetçi ve mutlakiyetçi bir karakter kazanmıştır. Osmanlı devleti 16. yüzyıl başlarında halifeliğin kendine geçmesinden sonra mutlakiyetçi ve teokratik bir imparatorluk haline gelmiştir.

0