Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-25T21:12:38+02:00

HURRY -- HARİ -- acele etmek
BE HUNGRY -- Bİ HANGRİ -- acıkmak
EXPLAİN -- İK'SPLEYN -- açıklamak
OPEN -- OUPIN -- açmak
SWİTCH (TURN) ON -- -SVİC (TÖ:N) ON -- -açmak (ışık)
FORGİVE -- FI'GİV -- affetmek
CRY -- -- KRAY,Vİ:P -- ağlamak
BELONG TO -- Bİ'LONG TU -- -ait olmak
TAKE -- -- TEYK -- almak
UNDERSTAND -- -ANDI'ST END -- -anlamak
AGREE -- A'GRİ: -- anlaşmak
LOOK FOR -- LUK FO: -- aramak
SEARCH,SEEK -- -SÖ:Ç Sİ:K -- araştırmak
FALL İN LOVE -- FOL İN LAV -- -aşık olmak
SHOOT -- ŞUUT -- ateş etmek
JUMP -- -- CAMP -- atlamak
THROW -- TROU -- atmak
STAND UP -- STEND AP -- ayakta durmak
ADJUST -- I'CAST -- ayarlamak
SEPARATE -- SEPIREYT -- ayırmak
LEAVE -- -- Lİ:V -- -- ayrılmak
BET -- -- BET -- -- bahse girmek
FAİL -- FEYL -- başaramamak
SUCCEED -- SIKSİD -- başarmak
HAPPEN -- HEPİN -- başına gelmek
START,BEGİN -- STA:T, Bİ'GİN -- başlamak
WAİT -- VEYT -- beklemek
LOOK LİKE -- LUK LAYK -- benzemek
KNOW -- NOU -- -- bilmek
GET ON -- -- GET ON -- binmek (oto)
FİNİSH,END -- FİNİŞ,END -- bitirmek
DROWN -- -- DRAUN -- boğulmak
PAİNT -- PEYNT -- boyamak
FİND -- -- FAYND -- bulmak
MEET -- Mİ:T -- -- buluşmak
GROW -- GROU -- büyümek
BORE -- BO: -- -- canını sıkmak
ANSWER,REPLY -- A:NSİ,Rİ'PLAY -- -cevap vermek
CALL -- -- KO:L -- çağırmak
WORK -- VÖ:K -- -- alışmak
PLAY -- -- PLEY -- -- çalmak (müzik)
STEAL -- STİIL -- çalmak,aşırmak
PULL -- PUL -- -- çekmek
DRAW -- DRO: -- -- çizmek
DİSTRİBUTE -- Dİ'STRİBYU:T -- -dağıtmak
DİVE -- -DAYV -- dalmak (deniz)
CONSULT -- -- KİN'SALT -- danışmak
İNVİTE -- -- İN'VAYT -- davet etmek
CHANGE -- -- ÇEYNC -- değiştirmek
TRY -- -TRAY -- -- denemek
CONTİNUE -- -- KONTİNYU -- devam etmek
NOTİCE -- NOUTİS -- dikkat etmek
WİSH -- VİS -- -- dilemek
LİSTEN -- -- LİSIN -- dinlemek
REST -- -REST -- -- dinlenmek
BORN -- BO:N -- -- doğmak
TOUCH -- -- TAÇ -- -- dokunmak
FİLL -- -FİL -- -- doldurmak
TURN -- TÖ:N -- dönmek
FİGHT -- -FAYT -- dövüşmek
STOP -- -STOP -- durmak
FALL -- FOL -- düşmek
THİNK -- -TİNK -- düşünmek
ADD -- -ED -- eklemek
GET -- GET -- elde etmek
ORDER -- -O:DI -- emretmek
WORRY -- VÖRİ -- endişe etmek
POSTPONE -- -- Pİ'POUN -- ertelemek
BLOW -- -BLOU -- esmek (rüzgar)
EFFECT -- I'FEKT -- etkilemek
MARRY -- MERİ -- -- evlenmek
PASS -- -PAS -- geçmek
DEVELOP -- -- Dİ'VELIP -- geliştirmek
COME -- KAM -- gelmek
REJECT -- -Rİ'CEKT -- geri çevirmek
RETURN -- Rİ'TÖ:N -- geri dönmek
BRİNG -- -BRİNG -- -- getirmek
STROLL -- -STROUL -- gezinmek
ENTER -- ENTI -- girmek
GO -- -GOU -- -- gitmek
WEAR -- -VER -- giymek
SEND -- -SEND -- -- göndermek
SEE -- Sİİ -- -- görmek
İNTERVİEW -- İNTIVYU: -- görüşmek
SHOW -- -SOU -- -- göstermek
LAUGH -- -LA:F -- -- gülmek
SMİLE -- SMAYL -- gülümsemek
TRUST -- -TRAST -- güvenmek
SPEND -- -SPEND -- harcamak
MOVE -- MU:V -- -- hareket etmek
DAMAGE -- -DEMİC -- hasar vermek
MAKE A MİSTAKE -- MEYK I MİSTEYK -- -hata yapmak
REMEMBER -- Rİ'MEMBI -- hatırlamak
REMİND -- -Rİ'MAYND -- hatırlatmak
İMAGİNE -- -İ'MECİN -- hayal etmek
PREPARE -- -- PRI'PEİ -- hazırlamak
FEEL -- Fİ:L -- hissetmek
SERVE -- SÖV -- hizmet vermek
ENJOY -- -İN'COY -- -- hoşlanmak
DİSLİKE -- DİS'LAYK -- hoşlanmamak

1 5 1