Cevaplar

2012-11-25T21:59:34+02:00

TÜRKÇE’NİN KİRLENMESİ
İnsanın yaşamında ve kişilik gelişiminde ana dilinin çok önemli bir yeri vardır. Dili yeterli düzeyde olan kişiler genellikle daha sağlıklı ilişki kurarlar hayatta daha çok başarılı olurlar. Kendi dilini iyi bilip düzgün kullanmanın önemli bir yararı da yabancı bir dili öğrenmeyi kolaylaştırmasıdır. Gerçektenetkili bir yabancı dil öğretiminin altyapısını iyi bir ana dili eğitimi oluşturur. 
Türk edebiyatının tanınmış şairlerinden Yahya Kemal’in “Türkçe ağzımda annemin sütüdür” diyerek yücelttiği Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ise “Türkçem benim ses bayrağım” diyerek hem yücelttiği hem de kutsallaştırdığı dilimize bugün gerekli özeni gösteriyor muyuz? İnsanlarımızda bugün Türkçe sevgisi ana dili duygusu dil bilinci ve duyarlığı yeterince var mı? Bu soruların iyice düşünülmesisürekli göz önünde tutulması gerekir.
Dil öğrenimi beyni dolayısıyla düşünceyi değiştirir biçimlendirir. Sosyal yapının iç dokusunu ana dili oluşturur. Oysa Türkçemiz giderek zayıflıyor güdükleşiyor. Bugün Türkiye’de çevre kirlenmesi hava kirlenmesi siyaset kirlenmesi gibi çeşitli kirlenmelerin yanı sıra bir de “dil kirlenmesi” vardır. Dil duyarlığı ve dil bilinci bakımından görülen eksikler Türkçenin geleceği için ciddî bir tehlikedir. 
BAŞLICA SORUNLAR
Bugün Türkçemizle ilgili başlıca güncel sorunları şöyle sıralayabiliriz: Özensizlik ve yanlış kullanımyabancı sözcük tutkusu yabancı dil öğretimi ile yabancı dilde öğretimi birbirine karıştırma Türkçenin bilim dili olmadığı görüşü Türkçe öğretimindeki yetersizlik sözcük ve terim üretimindeki yetersizliköğretmen faktörü. 
1. Özensizlik ve Yanlış Kullanım
Dilimizin sözlü ve yazılı kullanımında akıl almayacak yanlışlar yapılıyor. Kurallarına uygun doğru ve düzgün kullanılmıyor Türkçe. İlköğretimden yükseköğretime kadar okullarımızda görülen Türkçe yetersizlikleri üniversite öğrencilerimizde bile sık sık göze çarpan sözlü ve yazılı anlatım kusurlarıbozuk cümleler ve söyleyiş yanlışları bir dilekçe yazarken yapılan yanlışlar resmî yazışmalarda göze batan anlatım kusurları basın yayın organlarındaki akıl almaz özensizlikler sokak ve caddelerde bulunan tabelalardaki yabancı sözcük hastalığı... Türkçemizin geleceği için önemli bir tehlike oluşturmaktadır. 
Radyo dinlerken televizyon izlerken insan bazen şaşırıp kalıyor. Osmanlıcadan gelme sözcüklerin yanlış telaffuzları damıtık dilin giderek argo dile dönüşmesi vurguların ve tonlamaların ürkünçlüğügörüntülü yayınlarda sunucuların garip el kol hareketleri konuşma sırasındaki tuhaf jestleri Türkçeyi sevenleri üzüyor. 
Bazı özel ve yerel TV kanalları ile radyoların daha kendi adlarından başlayarak Türkçeye karşı alabildiğine saygısız ve sorumsuz tutumları yürekler acısı. Son yıllardaki moda deyişle medyada özel ve yerel TV kanallarında yeni tip sunucular haber ve spor spikerleri de moda oldu. Oysa sunuculuk ve spikerlikte dili düzgün ve pürüzsüz kullanma fizikî güzellikten önce gelir önce gelmelidir. Dil bilinci ve sevgisi onlara özellikle kazandırılmalıdır. Ekran sorumluluğu bunu gerektirir. Sunucu ve spiker adayları öncelikle dili doğru ve düzgün kullanma konusunda ciddî bir eğitimden geçirilmelidir. Çünkü onlar her gün milyonlara sesleniyor milyonlarla yüz yüze geliyor. Örnek olma model olma gibi bir sorumluluğu da var onların. 
Türkçeye karşı özensizlik sorumsuz davranışlar bu dili yanlış kullanma ne yazık ki dar ve sınırlı bir çerçevede görülmüyor. Bu gevşeklik devlet adamları çeşitli mesleklerdeki aydınlar ya da aydın olması gerekenler öğretmenler her öğretim kademesindeki öğrenciler... için de söz konusu. 
İnsanlarımıza özellikle doğru konuşma düzgün yazma duygu ve düşüncelerini pürüzsüz anlatma becerisi kazandırma konusuna özenle eğilmek zorundayız


çunku üniversitede okuyan gençlerimizin büyük çoğunluğunda bile önemli dil ve anlatım kusurları ile karşılaşıyoruz.

4 2 4
2012-11-25T22:03:05+02:00

dil kirliligi insanlarin birbirine kotu sozzler soylemesidir.dil kirliliginin sebepleri cevredeki insanligin kullandigi kotu ozlerin o ortamda bulunan diger nsanlarin agzinda aliskanlik yapmasidir.dil kirliliginin sonuclarinda insanlar arasindaki iletisim olumsuz yonde etkilenir.kusluk artar.

1 3 1