Cevaplar

2012-11-25T23:21:10+02:00

Eğitim demek insanları belli konular üstünde eğitmek demektir. Mesela küçüklükten başlayarak insanlar sırayla eğitim alır.

İlkokula başarız önce, okumayı ve yazmayı öğreniriz. Daha sonra lise ve üniversite derken bir meslek sahibi oluruz. Eğer eğitim almamış olsaydık doğduğumuz seviyede bilgi ile kalacağız ve bir gelişme gösteremeyecektik.

Peki eğitimin olumlu yanları nedir? 

Ülkemiz insanların aldığı eğitim sayesinde kalkınarak güçlü dünya ülkeleri arasına girer. Eğitimsiz olursak teknolojiyi geliştiremez ve bu konuda yurt dışına bağlı bir ülke olmuş oluruz.

Yine aldığımız eğitimler sayesinde çocuklarımıza eğitim veririz. Yani bu süreç zincirleme şeklindedir. Aradan bir halka koparsa eğitim sistemi çöker ve ülkemizin zararına olur. Askeri alanda teknoloji ve gelişmeler, ekenomi alanında gelişmeler hepsi de eğitime bağlıdır.

Eğitimin en başında ve en önemlisi de dini eğitimdir. Çocuklarımızı küçüklükten itibaren kuran kurslarına veya camilere göndererek dini yönlerini kuvvetlendirmeye ve bilgilendirmeyi amaçlarız. Zaten bir çocuk dini eğitimini tam anlamıyla almışsa diğer beşeri ilim konularında alacağı eğitim ile ülkesine son derece bağımlı ve ahlaklı bir genç olarak yetişir.

Siz siz olun çocuklarınızın dini eğitimini ihmal etmeyin.

1 5 1
2012-11-25T23:24:28+02:00

Etkili Öğretmenlerin Rolleri ve Sosyal Beceriler Arasındaki İlişki 
Yukarıda öğretmenlerin çeşitli rolleri üzerinde durulmuştur Burada ise bu roller ile sosyal beceriler arasındaki ilişki ele alınıp tartışılacaktırÖğretmenin, öğrencinin kişisel problemleri ve endişeleriyle ilgilenirken duyuşsal ve sosyal yönden duyarlılığı ön plâna çıkar Duyuşsal yönden duyarlı olan öğretmen öğrencilerin içinde bulunduğu dönemin kültürünü anlar ve ona göre davranır Gelişmeye açık etkin bir öğretmen öğrencilerin duygularına değer verir, onların olumlu benlik kavramı geliştirmelerine yardımcı olur Öğrencilerin sözel ve sözel olmayan tepkilerine değer verir ve dinler Öğretmenlerin dinleyici ve ilk iletişimi kuran kişi olarak adlandırılan rolü duyuşsal ve sosyal yönden duyarlı olmasını gerektirir

Öğretmen bütün sınıfı içeren faaliyetler organize ederken, dersi öğrenciyi aktif kılacak şekilde plânlarken, grup etkinliklerini organize ederken, beklenmeyen bir durumla ya da plânların bozulması halinde ortama ayak uydururken sosyal kontrol becerilerine gereksinme duyar 

Her öğrenciye beklentilerini açıkca belirtirken sosyal ve duyuşsal anlatımcılık söz konusudur Sosyal ve duyuşsal anlatımcılık aynı zamanda iletişimde netlik, beklenileni tam olarak açıklama, duygu ve düşüncelerini açıklamada gerekli olan beceri unsurlarıdır Öğrenci ve diğer personelle iyi iletişim kurabilmesi, duyuşsal ve sosyal yönden anlatımcı ve duyarlı olması ile ilgilidirWaller, 1967′de öğretmenlerin ders kitapları içerisinde bulamayacakları ancak öğrenmeleri zorunlu olan bir kavram ortaya koymuştur Bu kavram sosyal içgörü (social insight) olarak adlandırılmaktadır Sosyal içgörü, sınıfta neyin olup bittiğini kavrama şeklinde tanımlanmaktadır Waller’e göre bu basit bir kavram gibi gelebilir, fakat, bunun etkili bir şekilde üstesinden gelebilmek için öğretmenlerin öğrencilerin kültüründen haberdar olması ve öğrenci davranışını anlaması gerekir (13) Öğrenci kültürü konusunda da çok sayıda liste görmek olasıdır, öğrenci kültürünün sekiz unsuru Hall tarafından 1981′de genel olarak şöyle sıralanmaktadır: 1 Konuşma dili, 2Sözsüz iletişim, 3 Genel kültür, 4 Dünya görüşü, 5 Davranış stili, 6Değerler, 7 Akıl yürütme biçimleri ve 8 Kültürel kimlik gibi özelliklerden oluşmaktadır

Bir öğretmenin sosyal içgörüsü eksikse, öğrencilerle iletişimi daha az etkili olabilir Bu durumda araştırmacılar öğretmenlere çeşitli önerilerde bulunmaktadır Bunlar arasında; 1 Öğrencinin içinde bulunduğu dönemin kültürünü anlamak, 2 Öğrencilerin havasını anlamak; bu bazı günler öğrencilerin neden enerji dolu olduklarını veya bazı günler neden sınıfla hiç ilgilenmediklerini anlamada yardımcı olur, 3 Konuyu çocukların okul dışı yaşantılarıyla ilişkilendirmek, 4 Öğrenciyi tanımak ve 5 Öğretmenin insanlığını öğrencilerle paylaşması gibi değişkenler yer almaktadır (14)

Sosyal içgörü ile ilgili faktörler dikkate alındığında, bu faktörlerden sosyal beceri ve sosyal beceriyi oluşturan unsurlarla ilişkileri görülebilir Öğrencinin içinde bulunduğu dönemin kültürünü anlamak ve öğrencinin havasını anlamak, sosyal ve duyuşsal duyarlı olmayı gerektirmektedir İnsanlığınızı öğrencilerle paylaşın değişkeninde ise; başarılı öğretmenler uygun koşullarda güçlü ve zayıf taraflarını öğrencilerle paylaşmaktan korkmazlar anlayışı vardır

Öğretmenler sosyal becerileri oluşturan değişkenlere bir bütün olarak sahip olmalıdır Bu değişkenlerden biri ya da bazılarına sahip olmak sosyal yeterlik için yeterli değildir Çünkü sosyal beceriyi oluşturan unsurlar birbirleri ile ilişkilidir Diğer bir deyişle öğretmen sosyal ve duyuşsal yönden anlatımcı, duyarlı ve kontrol becerilerine sahip olmak durumundadır Bunlardan bazılarına sahip olup diğerlerine sahip olmamak eksiklik olarak görülmektedir Riggio’a göre (15): “Her sosyal beceri ve sosyal etkililik arasındaki ilişki her zaman aynı düzeyde değildir Diğer sosyal beceri unsurları ile bağlantılı olarak temel sosyal beceri unsurlarından sadece birine sahip olmanın herhangi bir işlevi olmayabilir Örneğin; bazı bireyler anlatımcıdır, fakat düzenleme ve kontrol becerileri olmadığından dolayı, diğer bireylerin dikkatlerini çekseler ve olumlu tepkiler alsalar bile, çabuk kızabilirler ve son derece huysuz olabilirler Sonuç olarak, genel sosyal becerilerle ilgili özel unsurlardan söz edebiliriz Ancak, bunlar diğer beceri unsurları ile birleştiğinde önemli unsurlar hâline gelebilirler”

1 1 1