Cevaplar

2012-11-26T02:50:25+02:00

Eleştirel okuma okuduğumuz metin üzerine kendimizce sorular sorarak anlamaya çalışmaktır.

Eleştirel okuma, okuduğumuz herhangi bir metin üzerinde düşünme,doğruları ve yanlışları üzerinde kafa yorma ve konuyuyorumlamadır. Buteknikte, okuma yalnızca anlamış olmakla sınırlı değildir. Aynı zamandaokurken düşünülmesi, konununyorumlanması ya da konuya eleştirel bir gözlebakılması sözkonusudur (Özdemir, 1997: 19). Diğer okuma tekniklerine göre okuyucunun daha fazla zaman, emek ve dikkat harcamasınıgerektiren eleştirelokuma anlama, çözümleme vedeğerlendirmeyi içerir. Bu okuma tekniğinde insanın okuma eylemi sırasında ve sonrasında zihinsel bakımdan daha etkinolması; yani okumanın sona ermesiyle bitmeyen bir araştırma ve inceleme çabası söz konusudur. Eleştirel okumada, metnin bitmesiyle, aynı zamanda anlatılanlara bir düşünce, bir etkinlikde katılmış olur. Bir başka deyişle eleştirel olmayan okuyucu yazıda anlatılanları genellikle tartışmasız doğru olarak kabul eder ve bunları ezberlemeye çalışırken, eleştirel okuyucu yazıdane anlatıldığına, bunların hangi düşüncelerle desteklendiğine dikkat ettiği kadar, konunun nasıl betimlendiği ile de ilgilenir.

1 5 1