Cevaplar

2012-11-26T02:49:28+02:00

nüfus sayımı nedir nüfus yoğunluğu nedir kısaca sayımı formu örneği sayım formu örneği
Nüfus sayımı nedir?Neden yapılır hiç düşündünüz mü işte nüfus sayımıyla ilgili tüm bilgiler buyrun arkadaşlar=)

Nüfus yoğunluğu herhangi bir elle tutulur nesne için kullanılabilir, ancak genelde yaşayan organizmalar için kullanılır. Nüfus yoğunluğu birim alanda yaşayan organizma sayısı olarak ifade edilir.


İnsanoğlu için nüfus yoğunluğu birim alanda yaşayan kişi sayısı olarak ifade edilir, hesaplama yapılırken alandaki subazen hesaba katılır. Bazen bu hesaplama tüm alan için yapılırken, bazen de yalnızca yerleşim yerleri için, yerleşilebilir alanlar için, tarım yapılan ya da tarım yapılabilecek alanlar için hesaplanır.


Genellikle kilometre karede, mil karede ya da hektarda kişi sayısı olarak hesaplanır. Bu rakam basitçe alanda yaşayan birey sayısı alanın yüzölçümüne bölünerek yapılır.
Bu rakam bir ülke için, bir kent için, ya da tüm dünya için hesaplanabilir.
Dünyanın en yoğun büyücek ülkesi 134 milyon kişinin Ganj ırmağının aşağı bölümünün çevresindeki yoğun tarım yapılan alandır. Burada nüfus yoğunluğu 900 kişi/km²'dir. Tüm dünyanın nüfus yoğunluğu ise yaklaşık 2 kişi/km²'dir.


Nüfus yoğunluğunun sonuçları

* Nüfus artışının olumlu sonuçları olduğu gibi, olumsuz sonuçları da olabilmektedir.
* Nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise, ülkenin gelişimi yavaşlar veya geriler.
* Nüfus artış hızı kalkınma hızından düşük ise, ülkenin gelişimi artar.
* Üretim artar.
* Vergi gelirleri artar.
* Mal ve hizmetlere talep artar.
* Yeni endüstri dalları doğar.
* İşçi ücretleri ucuzlar.
* İhracatta rekabet kolaylaşır.
* İşsizlik artar.
* Kalkınma hızı düşer.
* Kişi başına düşen milli gelir azalır.
* Tasarruflar azalır.
* Tüketim artar.
* İç ve dış göçler artar.
* İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır.
* İhracat azalır.
* Demoğrafik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.
* Çevre kirlenmesi artar.
* Belediye hizmetleri zorlaşır.

2 3 2