arkadaşlar edebiyattan ödev var bana 10 tane halk şiiri örnekleri yani 4 lük lazım. özellikleride olması lazım. yani aynen şöyle;

Çıktım da talime kar diyemedim
Yakasız gömleğe dar diyemedim
Azrail gelmiş ki canım ala
Sılada sevdiğim var diyemedim

Kafiye düzeni = Düz kafiye
Redif= Diyemedim
Kafiye = ''ar'' tam kafiye
ölçü = 6+5=11li hece ölçüsü
nazım birimi=dörtlük

1

Cevaplar

2012-11-26T16:54:32+02:00

Aceb bu derdümün dermânı yok mı
Ya bu sabr itmegün oranı yok mı

Yanaram mûmlayın başdan ayağa
Nedür bu yanmağun pâyânı yok mı

Güler düşmen benüm ağladığıma
Aceb şol kâfirün îmânı yok mı

Delübdür ciğerümi gamzen okı
Ara yürekde gör peykânı yok mı

Gözi hançerlerin boynuma çaldı
Aceb ol zâlimün imânı yok mı

Su gibi kanumı toprağa kardun
Ne sanursın garîbün kanı yok mı

Cemâl-i hüsnüne mağrûr olursın
Kemâl-i hüsnünün noksânı yok mı

Begüm Dehhânîye ölmezdin öndin
Tapuna irmeğe imkânı yok mı                                   bunu buldum

0