Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-26T12:27:05+02:00

Beşeri unsur nedir?
Beşeri unsur, doğal unsurun tam tersi anlama sahiptir. Doğal unsurları rüzgar, yağmur gibi doğal faktörler yaparken, beşeri unsur insanlar tarafından yapılan, üretim, dağıtım ve tüketim üzerinde etkili olan, doğal olmayan unsurlara beşeri unsur denilmektedir. Beşeri unsurlar doğal fakörler ile sıkı bir ilişki içindedir. Ayrıca Beşeri unsurların doğaya zarar verenleride bulunmaktadır.
Beşeri unsurlar nelerdir?
Yollar, köprüler, barajlar, göletler, elektrik direkleri vb. yani insan eliyle yapılmış herşey beşeri unsurlar kavramına girmektedir.
Beşeri bilim nedir?
Beşeri bilimler doğal ve sosyal bilimlerin temel ampirik yöntemlerinden ayrılan, büyük oranda analitik, eleştirel veya spekülatif yöntemler kullanarak insan durumunu inceleyen disiplinlerdir.
Beşeri bilimlere örnekler
Antik ve çağdaş diller, edebiyat, tarih, felsefe, din, görsel sanatlar, performans sanatları (müzik dahil) gibi dallar Beşeri bilimlere örnek olarak verilebilir.
Beşeri ortam nedir?
İnsanla ilgili faktörlerin göz önünde bulundurulduğu ortam yada kriterlere beşeri ortam denilmektedir.
İklimi etkileyen beşeri unsurlar nelerdir?
İklimi etkileyen beşeri unsurlar denilince insan eliyle yapılmış bir yapının doğaya vermiş olduğu zarar aklımıza gelebilir. Bunlar:
1- Fabrika artık ve salınımları.
2- Atmosfere zarar veren gazlar.
3- Baraj Gölleri.
4- Beton Yapılaşma.
5- Şehirleşme.2 5 2