Cevaplar

2012-11-28T17:44:04+02:00

İki Terimin Farkının Karesi

İki terimin farkının karesini açacak olursak; 1. terimin karesi – 1. ve 2. terimin çarpımının 2 katı + 2. terimin karesi şeklinde yazarız.

           2         2                 2 ( x – y )   =    x     – 2xy  + y Tekerleme olarak yaparsak. x = 1. terim ve y = 2. terim olmak üzere                        1. nin karesi       1. ve 2. nin çarpımının 2 katı     2.nin karesi            2               2                                                                       2 ( x – y )     =       x                  -               2xy                         +      y

 

2 1 2