Cevaplar

2012-11-26T13:54:08+02:00

İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti

İzmir ilinin Yunanlılara verileceği haberinin duyulması üzerine kurulan dernek, ilk aşamada İzmir'in yabancılara verilmesini önleyebilmek için Wilson İlkelerine dayanarak bölgenin Türklüğünü göstermeye çalışmış ve Fransızca "Türk İzmir" adlı bir dergi yayımlamıştır. Kongrelerinde Vali Nurettin Paşa'dan yardım gören bu derneğin çalışmaları, İstanbul hükümeti tarafından "İttihatçılık ve Bolşeviklik"le suçlanarak engellenmiştir.

Dernek amacını açıklamak ve İzmir vilayetinin haklarını savunabilmek için İstanbul ve Paris'e temsilciler göndermeye çalışmış, İzmir'in işgali üzerine buradaki faaliyetine son vermişti. Çalışmalarını Redd-i İlhak adı altında sürdüren dernek İstanbul'a taşınmış ancak eski etkinliğini gösterememiştir.

 

İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti (1 Aralık 1918) 

• İzmir’de Nurettin Paşa tarafından kuruldu. Bu cemiyetin ilk adı “Müdafaa-i Vatan Heyeti”dir.
• İzmir’in Yunanlara verilmesini engellemek amacı ile kurulmuştur. 
• Zamanla (Alaşehir Kongresinden sonra) İstanbul’da da etkinlik gösteren bu cemiyet,ulusal mücadeleye yardımcı gizli cemiyetlerle anlaşarak,Anadolu’ya silah ve cephane kaçırılması işinde yardımcı olmuştur.
• Basın yolu ile sesini duyurmaya çalışmıştır.
• İttihatçı ve Bolşevik olmakla suçlanmışlar, düzenli bir cemiyet olamamışlardır.
• Cemiyet ismini İzmir’in işgal edileceği haberinin alınması üzerine “İzmir Reddi İlhak Cemiyeti” olarak değiştirmiştir.

 

 

0