Cevaplar

2012-11-26T14:35:37+02:00

türk sanat müzigi calgilari

kanun:farabi icat etmistir.kanunboyu 95-100 cm eni 38-40cm kalinligi 4-6 cm olmasi gerekir.

tambur:Tambur, Türk müziğinde yaygın olarak kullanılan ve yalnız Türklerde görülen telli bir çalgıdır. Tambur'un kökeni, hangi tarihte ortaya çıktığı bilinmemektedir.

kabak kemane:Kabak kemane, Türk Sanat Müziği'nin telli, yaylı ve deri kapaklı sazlarımızın tek örneğidir.Türkiye'de özellikle Batı Anadolu'da (Ege Bölgesi'nde) yaygın olarak kullanılan bir sazdır.

ud:Ud, telli bir müzik aleti. Sözcüğün aslı Arapça sarısabır veya ödağacı anlamındaki el-oud dan gelir.

ney:Ney, Sümerlerden beri bütün Türk topluluklarında sürekli görülmüş olan üflemeli çalgıdır. Benzer örneği Aztek Kültür'ünde de bulunmaktadır.

0