Cevaplar

2012-11-26T14:22:43+02:00

30. 30 Haziran 1927 Atatürk’ün askerlikten emekliye ayrılışı 1 Temmuz 1927 Atatürk’ün, Kurtuluş’tan sonra İstan- bul’a ilk gelişi ve coşkun şekilde karşı- lanışı. 15 Ekim 1927 Cumhuriyet Halk Partisi ‘’II.Büyük Kongresi’’nin Ankara’da toplanması ve Atatürk’ün 36 saat 33 dakika süren Büyük Nutku’nu okumaya başlaması. 20 Ekim 1927 Atatürk’ün Parti Kongresi’nde okuduğu Büyük Nutku’nu bitirişi. 20 Mayıs 1928 Milletlerarası rakamların kabulüne dair Kanun. 10 Ağustos 1928 Atatürk’ün, İstanbul Sarayburnu Parkın- da yeni harfler hakkında konuşması.

1 1 1