Cevaplar

2012-11-26T14:25:52+02:00

Tüm levhalar bir ısıtıcı gibi çalışan yer çekirdeğinin etkisiyle hareket eder Bu hareket konveksiyon akımı denilen fiziksel etkiden kaynaklanır

Konveksiyon şöyle işler:Sıcak maddeden daha soğuk ve yoğun olan madde aşağı doğru inerken, daha az yoğun olan sıcak madde yukarı çıkar Karasal mantoda derin kısımlar sıcakken dış magma daha soğuktur Sıcak madde sürekli yükselirken, soğuk madde aşağı iner Yukarı-aşağı olan bu hareket sırasında madde hareket ederken yüzeydeki plakaları hareket ettirir Okyanus yarıklarında konveksiyon, litosferi iç magmanın derinlerine iter Plakanın diğer ucunda, yarığın olduğu bölümde konveksiyon, iç magmadan gelen sıcak ve daha hafif olan magmanın çıkışını sağlar Bu hareketler sayesinde yerkürenin yüzeyi ile içi arasında bir dolaşım olur

Okyanus Diplerinin KaymasıOkyanus diplerinde okyanus dibi adaları adı verilen büyük dağlar vardır Bu dağları, suya temas edip katılaşan lavların meydana getirdiği bilinmektedir Katılaşan lavlar, manyetik kristaller içeren bazalt kayalarını oluşturur bazalt katılaştığı zaman, manyetik kristaller manyetik karasal alana doğru yönelirler Bunun sonucunda yeryüzü de bir mıknatıs gibi kuzey ve güney kutuplu manyetik alanlara sahip olur Özellikle kayaların manyetik oluşu üzerinde yapılan çalışmar sayesinde jeologlar okyanus dipleri hareketlerinin sürekli olduğunu kanıtlamışlardır

Kıta Dalma Batma BölgesiBir litosferik levhanın, başka bir plakanın altına kaydığı bölgeye kıta dalma bölgesi denir Bu bölgeler okyanusun altında olmakta ve okyanus çukurları adı altında derin çukurlar oluşturmaktadır

Bir okyanus levhası bir kıta levhası ile karşılaştığında buna okyanus-kıta dalması denir Bir okyanusal levha adalar takımını taşıyan başka bir levhanın altına kayabilir Buna okyanus-adalar takımı levha dalması denir Bir okyanus levhası başma bir okyanus levhasının altına kayabilir Buna okyanusal levha dalması denir Bir kıtasal levha başka bir kıtasal levhayla karşılaştığında dalma hareketi gerçekleşmez Bunun nedeni, iki kıta levhasının aynı yoğunlukta olmasıdırBuna çarpışma denir

Dağların OluşumuBir zamanlar kıtalar arasında düz kaya katmanları olan dağlar, yerin yüzünü oluşturan levhaların hareketi ile itilip, yükseldiler Herhangi bir dağ sırasının kesiti, bu katmanların nasıl katlandığını, kırıldığını, büküldüğünü ve bugünkü durumunu aldığını gösterir kıtaların milyonlarca yıl süren hareketi çarpışmalara yol açmıştır Kıtaların çarpıştığı yerde kaya katmanları itilerek dağları oluşturur Kıtaların hareketi devam ettiğine göre, gelecekte yeni dağ sıraları oluşacak demektir

0
2012-11-26T14:26:08+02:00

içindeki çöp adamın kendinle onun yerine koyarsan görürsün

0