Cevaplar

2012-11-26T14:27:58+02:00

Sözcükte Anlam (Kelimede Anlam)

Cümlede Anlam

Paragrafta Anlam

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

Sözcükte Yapı (Biçim Bilgisi)

Sözcük Türleri (Giriş)

Fiiller (Eylemler)

Adlar (İsimler)

Sıfatlar (Önadlar )

Zarflar (Belirteçler)

Zamirler (Adıllar)

Edatlar (İlgeçler), Bağlaçlar, Ünlemler

Fiilimsiler (Eylemsiler)

Ek Fiil (Ek Eylem , Cevher Fiil)

Fiilde Çatı (Eylemde Çatı)

Cümlenin Öğeleri

Cümle Türleri (Cümle Çeşitleri)

Ses Bilgisi (Ses Olayları)

Yazım Kuralları (Yazım Yanlışları)

Noktalama İşaretleri

Anlatım Bozuklukları

Türkçe Online Deneme Sınavları

0
2012-11-26T14:30:33+02:00

gerçek anlam - mecaz anlam - yan anlam - anlam alıştırmaları - atasözleri - yazım ve noktalama ses olayları - yapım ekleri - çekim ekleri - sıfatlar - zamirler - zarflar

0