Cevaplar

2012-11-26T14:45:51+02:00

TOPLUMSAL SAĞLIK ÖLÇÜTLERİ
Bir toplumdaki çocuk sağlık düzeyi o toplumun sosyo ekonomik düzeyi, kültür düzeyi, yaşam ortamının hijyenik düzeyi ve sağlık hizmetlerinin hizmet düzeyi ile yakından ilgilidir. Gelişmiş ülkelerde çocuk sağlığı büyük ölçüde halledilmiş iken az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde halen önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

Bugün dünyada bulunan 0-15 yaş grubu çocuğun ¾’ü gelişmekte olan ülkelerde yaşarken genel nüfusun % 43-45’i oluşturmaktadır. Halbuki gelişmiş ülkelerde bu oran % 25’ in altına düşmektedir.

2 5 2