Cevaplar

2012-11-26T15:03:34+02:00

1.      Namazın sözlük anlamı nedir? 2.      Namazın dini anlamı nedir? 3.      Namaz ne zaman farz kılınmıştır? 4.      Kimlerin namaz kılması gereklidir? 5.      Namaz niçin kılınır? Açıklayınız. 6.      Namazla ilgili bir ayet meali yazınız. 7.      Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) “Namaz dinin direğidir.” sözüyle vermek istediği mesaj nedir? 8.      Namaza hazırlık şartları nelerdir? 9.      Hadesten taharet ne demektir? 

2- Namazın kılınışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Bütün namazların birinci rekâtında sırasıyla Subhâneke - Eûzü Besmele - Fâtiha suresi - Bir sûre okunur
b) Namazda rükûdan doğrulurken “Rabbenâ Leke’l-Hamd” denir.
c) Namaz başlarken rükû ve secdeye giderken, secdeden kalkarken “Allâhüekber” denir.
d) Üç ve dört rekâtlı namazlarda iki oturuş vardır.

3- Namazın kılınışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Bütün namazların ikinci rekâtında sırasıyla Besmele - Fâtiha suresi - Bir sûre okunur
b) Namazın son oturuşunda sırasıyla Ettehıyyâtü - Salli-bârik duaları - Rabbenâ duaları okunur.
c) Secdede iken “Subhânerabbiye’l-a’lâ” denir.
d) Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekâtlarında sırasıyla Besmele Fâtiha suresi - Bir sûre okunur.

4- Bir günde kılınan beş vakit namazın toplam rekât sayısı kaçtır?

a) 40
b) 37
c) 27
d) 41

5- Boy abdesti denince namazın şartlarından hangisi akla gelir?

a) Necasetten taharet
b)Hadesten taharet
c) Setri Avret
d) Kaide-i Ahire

6- Yılda sadece iki defa kılınan namazın adı nedir?

a) Cuma namazı
b) Teravih namazı
c) Bayram namazı
d) Vitir namazı

7- “Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için yapılan çağrıya _________ , ezan okuyan kişiye ise _________ denir.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Hoca – Vaiz
b) Ezan – Müezzin
c) Hutbe – Âlim
d) Kamet – İmam

8- Bir namazın vaktinde kılınmasına ________________ , vakti geçtikten sonra kılınmasına ise __________ denir?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Eda ve Kaza
b) Kaza ve kefaret
c) Farz-Vacip
d) Farz-Sünnet

9- Namazın her rekâtında okuduğumuz sure aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sübhaneke
b) Fatiha
c) Fil Suresi
d) Zammı sure

10- Kunut duaları hangi namazda okunur?

a) Cuma namazı
b) Teravih namazı
c) Vitir namazı
d) Cenaze namazı

11- Bütün vakit namazlarının ilk rekâtlarında başlama tekbirinden hemen sonra ne okunur?

a) Sübhaneke Duası
b)Fatiha Suresi
c)Tahiyyat Duası
d) İhlâs Suresi

12- Aşağıdakilerden hangisi bayram namazı için doğru değildir?

a) Cemaatle kılınır, kazası yoktur. 
b) Yılda iki defa kılınır.
c) Rükûsuz, secdesiz bir namazdır.
d) Hutbe okunur.

13- Aşağıdaki durumlardan hangisinde hem namaz hem de abdest bozulur?

a) Namaz kılarken bir şey yiyip içersek
b) Namaz kılarken yanımızdaki duyacak kadar gülersek 
c) Namaz kılarken yalnız kendimiz duyacak kadar gülersek
d) Namaz kılarken konuşursak

14- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Dört rekâtlı farz namazların üçüncü ve dördüncü rekâtında zammı sure okunmaz. 
b) Dört rekâtlı sünnet namazların her rekâtında zammı sure okunur.
c) Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rekâtına kalkınca Sübhaneke okunur.
d) Dört rekâtlı farz namazların birinci oturuşunda Sübhaneke okunur.

15- 
I. Ayakları yıkamak
II. Yüzü yıkamak
III. Kolları yıkamak
IV. Başı mesh etmek

Abdestin alınışında yukarıdakilerin doğru sıralanışı nasıl olmalıdır?

a) I-III-IV-III
b) III-II-IV-I
c) II-III-IV-I
d) III-IV-II-I

16- Aşağıdakilerden hangisi namaz abdestinin farzlarından biri değildir?

a) Yüzü yıkamak
b) Kolları yıkamak
c) Bütün bedeni yıkamak
d) Ayakları yıkamak

1 5 1
2012-11-26T15:07:05+02:00

1.akşam namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

2.sabah namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

3.öğlen namazı kaç reakttır ve nasıl kılınır?

4.ikindi namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

5.yatsı namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

6.namaz farz mıdır?açıklayınız ve nasıl kılınır?

7.sabah namazının sünneti kaç rekattır ve nasıl kılınır?

8.sabah namazının farzı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

9.öğlen namazının sünneti kaç rekattır ve nasıl kılınır?

10.öğlen namazının farzı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

11.öğlen namazının son sünneti kaç rekattır ve nasıl kılınır?

12.ikindi namazının sünneti kaç rekattır ve nasıl kılınır?

13.ikindi namazının sünneti kaç rekattır ve nasıl kılınır?

14.ramazan günleri kılınan teravi namazı kaç rekattır?nasıl kılınır açıklayınız?

15.ikindi namazının son sünneti kaç rekattır ve nasıl kılınır?

16.bayram namazı kaç rekattır?nasıl kılınır açıklayınız?

17.ikindi namazının son sünneti kaç rekattır ve nasıl kılınır?

18.akşam namazının son sünneti kaç rekattır ve nasıl kılınır?

19.yatsı namazının farzı kaç rekattırve nasıl kılınır?

20.yatsı namazının sünneti kaç rekattır ve nasıl kılınır?

1 5 1