Cevaplar

2012-11-26T14:56:35+02:00

BİLİMİN İZLEDİĞİ YOL

1. Problem belirlenir.

2. Veriler toplanır (Problemle ilgili gerçekler toplanır.)

3. Hipotez kurulur.

4. Hipoteze dayalı tahminler yapılır.

5. Tahminlerin doğruluğunu anlamak üzere planlanan deneyler ve gözlemler yapılır.

6. Deneylerin ışığında hipotez yeniden gözden geçirilerek düzenlenir.


Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/bilim/9991-bilimin-izledigi-yol.html#ixzz2DKhJ0kR3

0
2012-11-26T14:58:24+02:00

Bilim adamı olarak adlandırılan insanlar ilmi metodlar kullanarak bir serî kontrollü deneyler yaparlar ve deney sonuçlarını kaydedip sonuca giderler.
Bilimsel metodun yegâne kriter olarak kabul edilmesinin, sebebi nedir, hiç düşündünüz mü? Gerçeği keşfetmede ve anlamada niçin birden fazla güvenilir sistem olmasın ve bunlar birbiriyle mezcedilmesin?

16. asırdan Önce dünyada hakim görüş organikdi. Bu görüşe göre nesneler farklıydı, ama birbiriyle ilişkiliydi. Atomun nizamı, yıldızların nizamıyla, canlıların hayatı, galaksilerin hareketiyle bağlantılıydı. Daha sonra İsaac Newton ve Rene Descartes'in fikirleri kuvvetli bir fırtına gibi Avrupa'nın bu kültürünü aldı götürdü. Newton, Dünya'yı aynı zerrelerden yapılmış ve çekim kanunuyla birarada tutulan makine olarak gördü. Ona göre eşyalar arasındaki fark, onların yapısında değil nasıl organize olduğundaydı. Descartes mekanik görüşe sahipti. O; insanı akıl ve beden olarak ikiye böldü. Bütün bilim kesin ve açık bilgiden ibarettir görüşünü ortaya attı.

0