Cevaplar

2012-11-26T15:33:09+02:00
You have a headache, you should take an aspirin.
(Başın ağrıyor, bir aspirin içmelisin,"içsen iyi olur")
- Her mother seems ill,she should see a doctor.
(Annesi hasta görünüyor, doktora görünse iyi olur)
- People should eat alot of fruits to be healty. 
(İnsanların sağlıklı olabilmesi için çok fazla meyve yemeleri gerekiyor.)
-If you want to pass your class, you should study hard.
(Sınıfını geçmek istiyorsan,sıkı çalışmalısın.)
- Your sister is fat, she shouldn"t eat too much fast food.
(Kız kardeşin şişman, bu kadar çok hazır yiyecek yemese iyi olur.)
- You shouldn"t drink cold water in winter.
(Kışın soğuk su içmemelisin)
-The **ather is too cold, children shouldn"t play in the garden.
(Hava çok soğuk, çocuklar bahçede oynamasa iyi olur,çocuklar bahçede oynamamalı.)
0
2012-11-26T15:46:42+02:00

you should study harder[[Daha çok çalışmalısın]]
I told him he should study harder. [[Ona daha çok çalışmasını söyledim]]
He said I should stay with him. [[Onunla kalmam gerektiğini söyledi]]
This book should be interesting[[Bu kitap ilginç olmalı]]


0