Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-26T15:45:04+02:00

Fe2O3 bileşiğinde (Fe: 56, O: 16)

2.56 = 112 gram Fe’ye karşılık

3.16 = 48 g O vardır.

birleşme oranı en sade şekilde 7 gram Fe’ye karşı 3 gram oksijendir. benden bu kadar 

2 3 2
2012-11-26T15:45:26+02:00

Soru 1 X ve Y nin oluşturduğu Ibileşik XY IIbileşik X2Yn dirAynı miktar X ile birleşen Ibileşikteki Y miktarının IIbileşikteki Y miktarına oranı ½ dirIIbileşiğin formülü nedir?
A) X2Y2
B) X4Y4
C) X2Y4
D) XY2
E) X4Y2
Soru 2 X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki bileşikte Ibileşik XY4 IIbileşik X3Y4 türIIbileşiğin kütlece %10\'u Y olduğuna göre Ibileşiğin kütlece % kaçı X\'tir?
A) % 75 X
B) % 25 X
C) % 90 X
D) % 60 X
E) % 50 X
Soru 3 Azot ve oksijen oluşturduğu iki bileşikten;
I 7 gr N 16 gr O
II 14 gr N 24 gr O ile birleşmiştir
IIbileşik N2O3 ise Ibileşiğin formülü nedir?
A) NO3
B) NO
C) NO2
D) N2O
E) N3O
Soru 4 X ve Y\'nin oluşturduğu iki bileşikten Isinde kütlece % 25 Y bulunuyorII sinde ise 4 gr X ile 1 gr Y bileşiyorX ve Y nin
Kütleleri arasında katlı oran kaçtır?
A) B) C)
D) E) 1
Soru 5 I-NO2 II-N2O III-N2O3 IV-N2O4
Yukarıdaki bileşiklerden oksijenin sabit kütlesi ile birleşen azot kütlesi en büyük olan hangisidir?
A) N2O3
B) NO2
C) N2O
D) N2O4
E) NO
Soru 6 I C2H4 C5H10
II PbO2 Pb3O4
III NO2 N2O4
IV CaO Al2O3
Yukarıdaki bileşik çitlerinden hangisi veya hangileri katlı oranlar kanununa uyar?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) I ve II
Soru 7 X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki bileşikten, Ibileşikte %20 X, IIbileşikte %50 X vardır I bileşik XY4 ise, II bileşiğin formülü nedir?
A) X2Y
B) XY2
C) XY3
D) XY
E) X2Y2
Soru 8 XY2 bileşiğinde X\'in Y\'ye kütlece oranı 5/4 türX2Y bileşiğinde oranı nedir?
A) B) C)
D) E) 1
Soru 9 25 gr X2Y3 bileşiğinde 7 gr X vardırBuna göre 37 gr X2Y5 bileşiğinin kaç gramı Y dir?
A) 7
B) 15
C) 30
D) 25
E) 35
Soru 10 Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin içerdiği oksijen miktarı yüzdesi kütlece en fazladır?
A) N2O
B) NO
C) N2O3
D) N2O5
E) NO2
Soru 11 A elementi Oksijen ile iki farklı oksit oluşturuyorBirinci oksitte A % 90 ikinci oksitte % 80 oranında bulunduğuna göre katlı oranı kaçtır?
A) B) C)
D) E)
Soru 12 X ile Y den oluşan 2 ayrı bileşik için aşağıdaki bilgiler mevcuttur
X(gr) Y(gr) Bileşik(gr)
1Bileşik 4,8 14,4 19,2
2Bileşik 1,2 5,4 6,6
Katlı oran kaçtır?
A) 4 B) C)
D) E)
Soru 13 A ile B den oluşan Ibileşiğin 7,6 gramında 2,8 gr AIIbileşiğin 4,6 gramında 1,4 gr A elementi bulunmaktadırBu bileşikler ile ilgili aşağıdaki çiftlerden hangisi doğrudur?
IBileşik IIBileşik
A) A2B A2B3
B) A2B3 AB
C) A2B AB
D) A3B4 A2B
E) A2B3 AB2
Soru 14 Bileşik X Y
(gr) (gr) (gr)
5,48 - 2
3,74 1,74 -
Çizelgeden yararlanarak katlı oranı bulunuz?
A) B) C)
D) E)
Soru 15 X2Y3 bileşiğinde kütlece oran ( )= dirXY de aynı oran kaçtır?
A) B) C)
D) E)
Soru 16 AB2 bileşiğinin kütlece i A olduğuna göre A2B3 bileşiğinde aynı oran kaçtır?
A) B) C)
D) E)
Soru 17 X2Y3 bileşiğinin kütlece % 70 i X tir36 gr XY elde etmek için kaç gr Y kullanılmalıdır?
A) 4
B) 8
C) 16
D) 28
E) 32
Soru 18 220 gr P2O3 ün içerdiği P miktarı ile yeterince oksijen kullanılarak kaç gr P2O5 elde edilir? (P:31 O:16)
A) 330
B) 440
C) 142
D) 284
E) 296
Soru19
X ve Y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşiğin grafikteki kütle değişimine göre, II bileşiğin formülü X2Y ise, I bileşiğin formülü nedir?
A) X2Y3
B) X3Y4
C) X4Y3
D) XY2
E) X2Y4
Soru20
X ve Y\'den oluşan 3 ayrı bileşik ile ilgili kütlece değerler grafiktedir II Bileşiğin Formülü X2Y3 ise I ve II bileşiğin formülleri sırasıyla nasıldır?
A) XY – X2Y
B) X2Y – X3Y8
C) X3Y – XY2
D) X2Y3 – XY2
E) X2Y – XY2 0