Cevaplar

2012-11-26T15:55:59+02:00
Milli Egemenlik Nedir

bir milletin kendi kaderine hakim olarak, kendi geleceğini tayin etme gücünü elinde bulundurması demektir. Yani bir milletin kendini idare etmesi, kendine hükümet edecek heyeti seçmesi anlamına gelir. İç görünüşü itibarıyla demokratik rejimi, yani egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ortaya koyarken, dış görünüşü ile de milletin özgür ve bağımsız yaşamasını, yani dışa karşı millet birliğini ve bütünlüğünü ifade eder.

Milli Egemenlik, bir kişi veya sınıfın egemenliğinden uzak olarak, milletin kendi yönetiminde söz sahibi olması anlamına geldiğinden, milletin genel iradesinin ortaya konulmasını sağlar ve iktidarın, kayıtsız şartsız millete ait olmasını ifade eder. Milli Egemenlik anlayışında millet, kendisini oluşturan fertlerden ayrı, onların üstünde bir kişiliğe, bir iradeye sahiptir ve egemenlik bu kolektif kişiliğe aittir.

Milli Egemenlik, millet iradesini hakim kılması münasebetiyle demokrasinin temel şartıdır. Bu sebeple, bütün demokratik rejimlerde en üstün kuvvet ve devlet yönetimi konusunda belirleyici unsur olarak, devlete yön verirken, aynı zamanda devlet fonksiyonlarının oluşmasını da sağlar.

Milli Egemenlik, insanlık tarihinde başlı başına kuvvet kaynağı olan ve kuvvet doğuran fikirlerden birisi olarak, devletlerin yapısını değiştirebilecek ve tarihin akışını etkileyebilecek kadar etkilidir. Dolayısıyla, insanlık tarihi açısından büyük önemi sahiptir.

Atatürke Göre Milli Egemenlik

A) Atatürk’e göre Millî İrade bütün millet bireylerinin arzu, emel ve beklentilerinin bir bileşkesidir. Millî İrade Devletimizin ve Milletimizin yazgısında ve geleceğinde tek hâkim olandır, tek eylem koyandır. Ancak mânevî olan irade ortaya çıkıp görünmek, somutlaşmak ister. İşte bu eylemleşme (eyleme dönüşme) iradeye bir araç gerektirir ki, ona da Millî Egemenlik denir. Egemenlik iradenin hem tecellî yeridir, hem de uygulanma aracıdır.

Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir, onun olarak kalacaktır.

Siyasî kuvvet, Millî İrade ve Egemenlik, milletin birlik halinde ortak kişiliğine aittir. Milletin her şeyine, yazgısına yalnız ve ancak yine millet egemendir. Devletimizin ve Milletimizin başında yalnızca tek bir makam vardır, o da milletimizin kalbi, vicdanı ve varlığıdır.

B) Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin sorumluluğunda kalabilmesi için, halkın kendi yazgısını bizzat idare etmesi esastır; aksi halde Millet şunun bunun oyuncağı olur. Ancak Millî İrade ve Egemenlik mutlaka bir arada gerçekleşmelidir. Egemenlik yoksa, irade bir hiçtir. Türk Milleti kendi iradesini, kendi vicdanının eğilimini yerine getirmek, uygulamak istiyorsa, egemenliğini mutlaka kendi elinde tutmalıdır. Prensip şudur: Millet, egemenliğini elinde tutar. Ancak Millet Meclisi’ni, yalnızca Millet Meclisi’ni egemenliğinden gereği kadarını kullanmak üzere görevlendirir. Bu yetki asla tek bir adama veya bir gruba verilemez.

Millî egemenlik esasına dayalı ve özellikle cumhuriyet yönetimine sahip ülkelerde siyasî partiler olur. Milletin huzurunda ülke idaresi için güvenoyu talep edecek olan parti, ülkenin varlık ve yükselişinin temeli olan Millî Egemenlik İlkesi’ni ilerletme ve geliştirme prensibinin takipçisi olmakla yükümlüdür.
0