Cevaplar

2012-11-26T15:57:51+02:00

ilkokuma.com a gir orda var hepsi

1 5 1
2012-11-26T15:59:22+02:00

. Peygamberlerin niteliklerini yazınız.

 

2. Suhuf gönderilen peygamberleri yazınız.

 

3. K. Kerim niçin bir kerede değil de 23 yılda nazil olmuştur, kısaca açıklayınız.

 

4. Peygamberler, Allah'tan aldıkları dinî hükümleri olduğu gibi hiçbir değişiklik olmadan insanlara bildirmişlerdir. Allah’tan aldıkları emirlerde ne bir eksiltme ne de bir artırma yapmışlardır. Aldıkları bu emirleri hangi şartlarda olurlarsa olsunlar insanlara bildirmek için uğraşmışlardır.

Yukarıdaki paragrafta peygamberlerin hangi niteliği açıklanmaktadır, belirtiniz.

 

5. İncil hakkında kısaca bilgi veriniz.

 

6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

 

6. 1. İlk peygamber,  Hz………………; son peygamber  ise Hz……………………………dir.

 

6. 2. Allah’ın (bilgi yelpazesi.net) varlığını ve birliğini esas alan inanç sistemine .................... denir.

 

6. 3.  Kur'an-ı Kerim ……………………döneminde kitap haline getirilmiş; ……………………döneminde de çoğaltılmıştır.

 

6. 4. “Kur’an’ı …………………… biz indirdik. Onu koruyacak olan da ………………… biziz.”(Hicr suresi, 9)

 

6. 5. Kur'an-ı Kerim’in ayetlerden oluşmuş, kendi içinde anlam bütünlüğü bulunan bağımsız parçalarına .................... denir.

1 5 1