Cevaplar

2012-11-26T16:11:51+02:00

iyi bilgi vermektedir. 

Hunlar, tarihte bilinen en eski Türk devleti olup, merkezleri OrhunSelanga ırmakları ile Türkler’in kutlu ülke saydıkları Ötüken ve çevresi
merkez olarak kurdukları bir devlettir. Başkentleri Ötüken’dir.
17
Sürü
besleyen, atlı göçebe kabilelerden oluşmuştur. Özellikle komşuları Çin’e
karşı korunmalarını kolaylaştırdığı için, Hunlar yerleşik değil göçebe bir
yaşantıyı benimsemişlerdir. Bunun doğal sonucu olarak da savaşçılık,
yöneticilik, bazı el sanatları ile dini inanışlar ve çocuk yetiştirmeye ilişkin
değerler eğitime damgasını vurmuştur. Hunlar’daki eğitimi; yaşayış
biçimleri şekillendirmiş

 

6 3 6