Cevaplar

2012-11-26T16:24:34+02:00

http://teknojiblogum.blogspot.com/2010/10/english-lesson-1-modal-verbs.html  

 

gğzel  anlatmış

0
2012-11-26T17:06:27+02:00

İngilizcede Could bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir(Modal Verb). Could, geçmişte bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da ingilizcede could kullanılabilir:

geçmişteki olasılık, ihtimal, kabliyet veya yeteneklerden bahsederken istekte bulunurken İngilizce Could'un Genel Yapısı

Özne + Could Modal Verb + esas fiil

  Özne yardımcı fiil esas fiil   + I could play tennis. - He could not play tennis. couldn't ? Could you play tennis?

Yukarıdaki örnek cümlelerde şunlara dikkat edelim:

Cümle içinde "Could" da herhangi bir dğeişiklik yok. Esas fiil yalın halde kullanılır.

 

  İngilizce Could Modal Verb: Olasılıkların ve yeteneklerin anlatıldığı durumlarda kullanılır: My grandfather could speak five languages.

Büyük babam 5 dil konuşabilirdi.

Alf played well but he couldn't beat Jack. .

Alf iyi oynadı ama Jack'i yenemedi.


(Olumsuz) My grandfather couldn't swim.
0