Cevaplar

2012-11-26T16:48:23+02:00

The tea is too hot to drink. Çay içilemeyecek kadar sıcak.

The weather is too cold to go out. Hava dışarı çıkılamayacak kadar soğuk.

The dog was running too fast to catch. Köpek yakalanamayacak kadar hızlı koşuyordu.

The sun is shining too brightly to look at. Güneş bakılamayacak kadar parlak bir vaziyette ışık saçıyor.
He is too merciful to punish anyone. Hiç kimseyi cezalandırmayacak kadar merhametli.

İsim ya da zamir kullanarak da cümle kurmak mümkündür.

The ceiling is too high for me to touch. Tavan dokunamayacağım kadar yüksek.

A cow is too big for two people. Bir inek iki kişiye çok.
Mr Sparrow was talking too fast for the tourists to understand. Bay Sparrow turistlerin anlayamayacağı kadar hızlı konuşuyordu.
The father spoke too authoritatively for his children to oppose to his orders. Baba çocuklarının emirlerine itiraz edemeyecekleri kadar otoriter konuştu.

1 5 1
2012-11-26T16:49:59+02:00

SHE İS TOO OLD TO PLAY VOLLEYBALL

DAVİD İS OLD ENOUGH TO DRİVE A CAR

HE İS TOO FAT TO RUN

MY BROTHER İS TOO BUSY TO HELP ME

THİS CAR İS FAST ENOUGH TO WİN THE RACE 

1 5 1