Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-26T17:08:32+02:00

Kömürler, gerek meydana geliş zamanları, gerekse bileşimlerindeki karbon miktârı yönünden birbirinden ayrılırlar. Meydâna gelişleri eski olan kömürlerin ısıtma değeri de o nisbette yüksektir.

Antrasit: En eski ve karbon yönünden en zengin kömür çeşididir. Meydana geliş târihi 300 milyon yıl geriye dayanan antrasitteki karbon yüzdesi 90-95’i bulur.

Taş kömürü: Antrasit kadar eski olmamakla beraber 200-250 milyon yıllık bir geçmişe sâhib olduğu tahmin edilmektedir. Karbon yüzdesi 80-90’ı bulur.

Linyit: Daha oluşumunu tamamlamamış kömürlerdendir. Tahminen 60 milyon yıl önce meydana gelmeye başlayan linyitte su ve bu arada bir çok yabancı madde de bulunmaktadır. Karbon yüzdesi 65-70 kadardır.

Turba: Bu kömüre daha çok bataklık yerlerde rastlanmaktadır. İçindeki su mikdârı yüksektir. Karbon yüzdesi ise 60’ı geçmez. Turba, henüz karbonlaşma safhasını tamamlamamış genç kömürlerdendir.

2 3 2
2012-11-26T17:08:49+02:00

TÜRKİYE'DE KÖMÜR VE ENERJİ

Çizelge 1.1 Elektrik Üretiminde Kullanılan Yakıtların 2000 yılı fiyatları (US$/ tce) (Özder, 2002)

Yakıt Cinsi

Türkiye

İngiltere

Almanya

Japonya

Slovakya

Kömür

49.96

51.35

54.47

71.11

61.36(1999)

Ağır Fuel Oil

147.17

123.47

138.57

152.00

62.67

Doğal Gaz

128.06

75.54

116.10(1998)

164.66

79.16

( tce; ton coal equivalent; ton kömür eşdeğeri: 1 tce=7000 Kcal/kg)

Çizelge 1.2 Birincil Enerji İthalat Programı (Özder, 2002)

YILLAR

TAŞKÖMÜRÜ (1000 TON)

DOĞALGAZ VE LNG (MİLYAR M 3 )

2003

20.266

40.326

2010

47.037

55.006

2015

88.047

67.309

2020

142.235

82.628


2004 yılı itibariyle 57 il merkezinde doğalgaz kullanıma sunulmuş olacaktır. İran ile yıllık 10 milyar m 3 ve Mavi Akım projesi kapsamında Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'ye 16 milyar m 3 doğalgaz sevkiyatı için alım-satım anlaşması imzalanmıştır (Özder ve Yörükoğlu, 2002).

Çizelge 1.3 Birincil Enerji Talep Projeksiyonları (Özder, 2002)

YILLAR

TAŞKÖMÜRÜ

LİNYİT

ASFALTİT

DOĞALGAZ VE LNG

 

(BİN TON)

(BİN TON)

(BİN TON)

(10 6 m 3 )

2003

23466

80240

100

40513

2005

29026

100691

100

46382

2010

51837

160542

100

55156

2015

92847

179748

100

67430

2020

147035

184555

100

82749


Çizelge 1.3'dEn görüleceği üzere 2020 yılına kadar gelişecek süreçte, taşkömürü talebinin 7 kat, linyit talebinin 2,5 kat ve doğal gaz talebinin de 2003 yılı seviyelerine oranla yaklaşık 2 kat artması beklenmektedir.

Şekilde Türkiye yerli enerji üretiminin talebi karşılama oranları verilmektedir.

Şekil 4.11 Yerli Enerji Üretiminin Talebi Karşılama Oranları (Özder, 2002)

Şekilden görüldüğü üzere, yerli enerji üretiminin talebi karşılama oranı sürekli bir gerileme trendi içerisinde olup, ETKB tarafından yapılan uzun dönemli planlamalarda bu oranın 2005 yılında % 27'ye 2010 yılında % 29'a, 2015 ve 2020 yılında da % 25'e gerilemesi beklenmektedir.

 
0