I. Homolog kromozom çiftlerinin birbirinden ayrılarak farklı hücrelere gitmesi

II. Homolog kromozomlar arasında parça değişiminin gerçekleşmesi

III. Organellerin ve sitoplazmanın oluşan hücrelere farklı oranda dağıtılması

Mayoz bölünme sonucunda oluşan dört yeni hücrenin, birbirlerinden farklı kalıtsal özelliklere sahip olmaları yukarıda verilen faktörlerden hangileriyle açıklanamaz?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I, II ve III

1

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-09-29T18:36:30+03:00

B şıkkı ......................

2 5 2