Cevaplar

2012-11-26T17:25:14+02:00

Eski 
Türk tarihinde hükümdarların doğuşu, efsanelere büründürülmüş ve kutsal bir olay 
gibi anlatılmışlardı. Hükümdarlar böyle kutsallaştırılıp, gökten indirilir iken; 
elbetteki Oğuz-Kağan gibi, bütün Türk kaviminin atası olan kutsal bir kişinin 
menşeleri de, Tanrıya ve göğe bağlanacaktı. Eski Türklere göre herşeyi yaratan 
ve her varlığın sahibi olan tek kutsal şey, gökteki biricik Tanrı idi.Aslında 
göğün kendisi olan Tanrı değildi. Çünkü gök de, yer gibi, maddî birer varlık ve 
yüce Tanrı tarafından yaratılmış, dünyanın birer parçası idiler. Gök, bir tane 
idi ve dünyamızın üstünü, bir kubbe şeklinde kaplıyordu. Fakat bu kubbenin 
üstünde, daha bir çok gökler vardı. Ayın güneşin ve türlü yıldızlar ile 
burçların dolaştıkları, ayrı ayrı gökler, uzayın sonsuzluklarını kendi 
aralarında paylaşıyorlardı. Bütün bunların üstünde, bir gök daha vardı ki, bu 
gökte yaratıcı, büyük ve tek Tanrı oturuyordu. Eski Türkler, ğögün katlarını üst 
üste koyma yolu ile saymamışlardı. Fakat sonradan, biraz da dış tesirler sebebi 
ile gökleri, yedi veya dokuz kat olarak tarif etmeğe başladılar."Oğuz-Kağan destanına, Uygur çağından sonra, hafif dış tesirler girmeğe 
başladı":

3 4 3
2012-11-26T17:26:01+02:00

Türklere itaat edenler ile dost olurdu ve özgürce yaşamalarına devam ederler.İtaat etmeyenler oğuz kağanın gazabına gelir

1 5 1