Cevaplar

2012-11-26T18:00:38+02:00

 Camilerde vaizlerin va'z sırasında oturdukları yüksekçe yerdir.


1 1 1
2012-11-26T18:00:48+02:00

Arapça okumayı bilenler yukarıdaki resimden Ayetel Kürsi yi okuyabilir.

Ayet-el Kürsi yi okurken anlamını rahatça kavramanız için cümle cümle anlamlarını belirttik.

Bismillahirrahmanirrahim ( Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla )

1. Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.
Allah, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Diridir, Kaimdir.

2. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm.
Onu ne bir uyuklama, ne de bir uyku tutabilir.

3.Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi.
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Onundur. Onun izni olmadan, nezdinde kim şefaat edebilir?

4. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard.
O (yarattıklarının) önlerindeki ve arkalarındaki gizli ve âşikâr her şeyi bilir. Onun ilminden, yalnız kendisinin dilediğinden başka hiçbir şey kavrayamazlar. (Mahlûkatı). Onun kürsüsü gökler ve yeri kaplamıştır.

5. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
Bunların (yerin ve göğün) koruyuculuğu Ona ağır da gelmez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Size tavsiyem ayetel kürsinin okunuşunu dinleyerek de öğrenmeniz. Kabe imamından ayetel kürsi;

0