Cevaplar

2012-11-26T18:15:29+02:00

evrendeki düzenli işleyiş ile kader arasında 

Kuran’da evren hakkında dikkat çekilen bir diğer nokta ise belli bir dengenin varlığıdır Furkan suresinde Rabbimizin yaratışındaki düzen ve ölçü şöyle ifade edilmektedir 
Göklerin ve yerin mülkü O’nundur; çocuk edinmemiştir O’na mülkünde ortak yoktur, her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, onu belli bir ölçüyle takdir etmiştir (25 Furkan Suresi, 2)
Evren büyük bir patlama sonucunda yaratılmıştır Fakat bu patlama gözlemlenen tüm patlamalardan ayrı bir özelliğe sahiptir Big Bang’in sonucunda düzensizlik değil evrenin her noktasında bir düzen ortaya çıkmıştır 
RESİM-7
Bilim dünyası bugün evrendeki bu düzen ve tasarımı “İnsani İlke” (Anthropic Principle) kavramlarıyla ortaya koymaktadır İnsani ilkeye göre Evren amaçsız bir şekilde tesadüfen oluşamayacak kadar mükemmel özelliklere sahiptir Bilimin ortaya koyduğu ve Furkan suresinin 2 ayetinde belirtildiği gibi evrende bir düzen ve ölçü vardır Evrende var olan tasarımla ilgili belli başlı örnekler kısaca incelendiğinde durum daha net anlaşılacaktır
1) Evreni meydana getiren patlama biraz daha şiddetli olsaydı, evrendeki tüm madde dağılırdı; eğer patlama biraz daha yavaş olsaydı, bütün madde hemen kapanırdı Her iki durumda da ne galaksiler, ne yıldızlar, ne dünyamız, ne de canlılar oluşurdu Patlamanın galaksileri, yıldızları, Dünya’mızı ve canlıları oluşturacak şekilde olmasının olasılığı, havaya atılan bir kurşun kalemin sivri ucu üstünde durması kadar bile değildir
2) Big Bang’in patlama anında, eğer daha fazla madde olsaydı evren hemen kapanacaktı Eğer patlama anında madde daha az olsaydı patlama galaksileri oluşturmadan maddeyi dağıtabilirdi Görülüyor ki Big Bang, hem şiddeti, hem madde oranı, hem de bunların birbirine göre düzenlenmesiyle bilinçli bir tasarımın ürünüdür
3) Big Bang’in başlangıcının çok yüksek sıcaklıkta olması sayesinde atom-altı dünyadaki oluşumlar gerçekleşmiştir Böylece de galaksilerden canlılara kadar olan süreç mümkün olmuştur
4) Evrenin başlangıçtaki homojen yapısı da galaksilerin oluşmasının bir şartıdır Başlangıç homojenliğindeki ufak bir azalma galaksilerin oluşmasına izin vermeyecek ve tüm maddenin karadeliklere dönüşmesi sonucunu doğuracaktı O zaman da biz var olamayacaktık
5) Evrende entropi sürekli artmaktadır Bu ise evrendeki başlangıç anında çok düşük entropili bir başlangıcın olması gerektiği anlamını taşır Bu olasılığın gerçekleşmesi imkansızdır
6) Big Bang’den sonra açığa çıkan protonlar ve anti-protonlar birbirini yok eder Canlılığın oluşabilmesi için proton sayısının, anti-protonlardan çok olması gerekiyordu ve öyle olmuştur
7) Aynı şekilde nötronlar ve anti-nötronlar birbirini yok eder Canlılığın oluşabilmesi için nötron sayısı, anti-nötronlardan çok olmalıydı ve öyle olmuştur
Elektronlar ve pozitronlar da birbirini yok eder Canlılığın oluşabilmesi için elektron sayısı, pozitronlardan çok olmalıydı ve öyle olmuştur
9) Kuarklar ve karşı kuarklar da birbirini yok eder Oysa yaşamın varlığı kuarkların daha fazla olmasına bağlıdır ve kuarklar karşı kuarklardan daha çok olmuşlardır
10) Evrende canlılığın oluşabilmesi için proton, nötron ve elektronların kendi anti-maddelerinden daha fazla olmaları gerektiği gibi, birbirlerine göre belirlenmiş oranlarda yaratılmış olmaları da gerekmektedir Bu da canlılığın bir şartıdır

0