Cevaplar

2012-11-26T18:22:52+02:00

Kapadokya Bölgesi'ndeki Erciyes, Hasandağı ve Göllüdağ jeolojik devirlerde
aktif birer volkandı. Bu volkanla birlikte diğer çok sayıdaki volkanların
püskürmeleri Üst Miyosen'de ( 10 milyon yıl önce) başlayıp, holosen'e
(Günümüze) kadar sürmüştür. Neojen gölleri altındaki yanardağlardan çıkan
lavlar, platoda, göller ve akarsular üzerinde 100-150m. kalınlığında farklı
sertlikte tüf tabakasını oluşturmuştur. Bu tabakanın bünyesinde tüften başka
tüffit, ignimbirit tüf, lahar, volkan külü, kil, kumtaşı, marn aglomera ve
bazalt gibi jeolojik kayaçlar bulunmaktadır. Ana volkanlardan püsküren
maddelerle şekillenen plato, şiddeti daha az küçük volkanların
püskürmeleriyle sürekli değişime uğramıştır. Üst Pliosen'den başlayarak
başta Kızılırmak olmak üzere akarsu ve göllerin bu tüf tabakasını
aşındırmaları nedeniyle bölge bugünkü halini almıştır.

0
2012-11-26T18:22:53+02:00

eri bacaları nasıl oluştu:
Vadi yamaçlarından inen sel suşarının ve rüzgarın, tüflerden oluşan yapıyı
aşındırmasıyla "Peribacası" adı verilen ilginç oluşumlar ortaya çıkmıştır.
Sel sularının dik yamaçlarda kendine yol bulması, sert kayaların çatlamasına
ve kopmasına neden olmuştur. Alt kısımlarda bulunan ve daha kolay aşınan
malzemenin derin bir şekilde oyulması ile yamaç gerilemiş, böylece üsy
kısımlarda yer alan şapka ile aşınmadan korunan konik biçimli gövdeler
ortaya çıkmıştır. Daha çok Paşabağı civarında bulunan şapkalı peribacaları
konik gövdeli olup, tepe kısımlarında bir kaya bloku bulunmaktadır. Gövde
tüf, tüffit ve volkan külünden oluşmuş kayaçtan; şapka kısmı ise lahar ve
ignimbirit gibi sert kayaçlardan oluşmaktadır. Yani şapkayı oluşturan kaya
türü, gövdeyi oluşturan kaya topluluğuna oranla daha dayanıklıdır. Bu
peribacasının oluşumu için ilk koşuldur. Şapkadaki kayanın direncine bağlı
olarak, peribacaları uzun veya kısa ömürlü olmaktadır. Kapadokya Bölgesi'nde
erozyonun oluşturduğu peribacası tipleri; şapkalı, konili, mantar biçimli,
sütunlu ve sivri kayalardır. Peribacaları en yoğun şekilde Avanos-
Uçhisar-Ürgüp üçgeni arasında kalan vadilerde, Ürgüp Şahinefendi arasındaki
bölgede Nevşehir Çat kasabası civarında, Kayseri Soğanlı vadisinde ve
Aksaray Selime köyü civarında bulunmaktadır. Peribacalarının dışında vadi
yamaçlarında yağmur sularının oluşturduğu ilginç kıvrımlar bölgeye ayrı bir
özellik katmaktadır. Bazı yamaçlarda görülen renk armonisi lav tabakalarının
ısı farkından dolayıdır.

0