knik: Fiberoptik bronkoskopi öncesinde tüm hastaların toraks BT' lerindeki patolojik boyutlu mediastinal lenf nodları Wang 6 tarafından tanımlanan haritaya göre değerlendirildi. Mediastinal lenf nodları, büyüklüklerine göre 5 mm aralıklarla sınıflandırıldı. TBİA işlemi sağ paratrakeal, sol paratrakeal ve subkarinal lenf nodlarına uygulandı. Bronkoskopi, standart videobronkoskop (Fujinon EB-270T videobronkoskop) ile ve tüm TBİA örneklemeleri 22-gauge Wang (MW -122) iğnesi (Bard Endoscopic Technologies, Masachussets, USA) ile yapıldı. Tüm hastaların bronkoskopisi aynı bronkoskopist tarafından yapıldı.

nedir?

1

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-26T18:29:24+02:00

425452354335444444444444444444444444444444444444444444

1 5 1