Cevaplar

2012-11-26T18:37:05+02:00
 

İnsan Hakları

Uluslararası Belgeler Listesi

Kısaltmalar

1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

A. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ŞARTI yürürlüğe giriş: 24 Ekim 1945 B. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI YASALARI b1/İHEB İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Genel Kurulun 10 Aralık 1948 tarihli ve 217 A(III) sayılı kararıyla kabul ve ilan edilmiştir. b2/ESK Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Genel Kurulun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A(XXI) sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katılmaya açılmıştır. Yürürlüğe giriş: 3 Ocak 1976 b3/KSH Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası SözleşmesiGenel Kurulun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katılmaya açılmıştır. Yürürlüğe giriş: 23 Mart 1976 b4/KSH.p1 Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesine Seçmeli ProtokolGenel Kurulun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katılmaya açılmıştır. Yürürlüğe giriş: 23 Mart 1976. b5/KSH.p2 Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesine, Ölüm cezasının kaldırılmasını amaçlayan İkinci Seçmeli Protokol, Genel Kurulun 15 Aralık 1989 tarihli ve 44/128 sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katılmaya açılmıştır. Yürürlüğe giriş: 11 Temmuz 1991. C. SELF DETERMİNASYON c1/KÜHB Koloni Ülkelerine ve Halklarına Bağımsızlık verilmesine dair Bildiri Genel Kurulun 1961 tarihli ve 1514 (XV) sayılı kararıyla kabul edilmiştir. c2/DoKÜS Doğal Kaynaklar Üzerinde Sürekli Egemenlik Genel Kurulun 1962 tarihli ve 1803 (XVII) sayılı Kararıyla kabul edilmiştir. D. AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ VE AZINLIKLARIN KORUNMASI d1/IRAYT Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye edilmesine dair Uluslararası Sözleşme Genel Kurulun 21 Aralık 1965 tarihli ve 2106 A(XX) sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katılmaya açılmıştır. Yürürlüğe giriş: 4 Ocak 1969...   Irklara ve Irksal Önyargılara dair Bildiri d3/KİAB

Kitle İletişim Araçlarının Barışın ve Uluslararası Anlayışın Güçlendirilmesine, İnsan Haklarının Geliştirilmesine ve Irkçılık, Apartheid ve Savaş Kışkırtıcılığı ile Mücadele edilmesine Katkıda bulunması ile ilgili Temel Prensipler Bildirisi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Genel Konferansının Paris’te yaptığı yirminci toplantısında 22 Kasım 1978 günü kabul ve ilan edilmiştir.


0