Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-26T18:38:50+02:00

(a + b)nbiçiminde ifade edilen binom açılımı ile a,b∈ R, n∈ N olmak üzere iki terimli ifadelerin pozitif tamsayı olan kuvvetlerinin açılımı bulunur. Binom açılımının çarpanlara ayırma, alt küme sayılarını bulma ve olasılık hesaplarında geniş kullanım alanları vardır ve bundan dolayı cebir öğretiminde de önemlidir.

(a + b)n açılımında;
1.Farklıterimlerin arasındaki işaret hep ′′+′′,
2. İlk terim hep an, son terim hep bn,
3. a’larin dereceleri hep 1 azalıyor, b’lerin derecelerihep 1 artıyor,
4. Bu sayede her farklı terimin dereceleri toplamı aynı, yani n kalıyor.

1 5 1