Cevaplar

2012-11-26T18:44:01+02:00

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK KURALLAR
Bilimsel bilgi insanın çağdaşlaşması ve refah düzeyinin artması yolunda en etkili güçtür. Gü-
nümüz dünyasında gelişmiş olarak nitelendirdiğimiz ülkelerin tümü bilime ve bilimsel araştırmaya büyük yatırım yapmış ülkelerdir. Hatta bu ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile bilime yaptıkları yatırımın miktarı arasında doğru bir orantı vardır.
Bilimsel araştırma yapmanın amacı bilimsel bilgi elde edebilmektir. Bilimsel bilgi için araştırma yapmak merak ile başlar. Merak varsa çözülmesi gereken bir problem veya yanıt aranan
bir soru var demektir. Bilimsel araştırmalar belirli kural ve disiplinler içinde sistematik olarak
yürütülüp sonuçlandırılırlar. Süreç çeşitli aşamalardan oluşur:
8

0