Cevaplar

2012-11-26T18:46:47+02:00

nsanların inançları konusunda serbest olduğunu, hiçbir dış müdahele ve zorlamaya tabi tutulamayacağını belirten tamlama. Din insanların kendi dünyasında yaşamış olduğu bir inançtır. Aynı şekilde herhangi bir dine inanmak veya inanmamak insanın vicdanına kalmıştır. Hiçbir kimse insanların dini yaşamını kısıtlayıcı kurallar koyamacağı gibi, zorla bir inancı dikte etme hakkı da yoktur. Bu yüzden din ve vicdan özgürlüğü kişilerin sahip olması gereken insani bir haktır. Bu hakkı üzerinde yaşamış olduğumuz ülke bir güvenceyle sağlamalıdır. Bu yüzden sistemine bazı kurallar koymalıdır. Bu kurallar din ve vicdan özgürlüğünün bir sigortası olmalıdır.
Türkiye'miz adına laiklik gibi bir sistemle sağlanmak istenmiştir. Atatürk'ün getirmiş olduğu laiklik anlayışı tam da din ve vicdan özgürlüğüne hitap etmekteyken, ilerleyen yıllarda bu laiklik anlayışı özünden saparak dini baskı altına alma şekline dönmüştür. Tabi bu gelen yönetimlerin(özellikle de darbelerin)hatasıdır. Günümüz laiklik anlayışı gerçek laiklik anlayışından bir hayli uzaktadır. Din ve vicdan özgürlüğünü sağlayamamaktadır.
Din ve vicdan özgürlüğü toplumların huzur içinde yaşamasını sağlayan bir hak olmasının yanında, devletin bu hakkı gözetmesi ve koyduğu kanunlarla bunu desteklemesi insanoğlunun en büyük ihtiyacıdır.

kısacaaaaa <3

1 5 1