Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-26T18:49:11+02:00

alıntıdır........

1 Kasım 1922′de saltanat kaldırılmıştır. Böylece laikleş-1 menin ilk aşaması gerçekleşmiştir.
* 3 Mart 1924′te halifelik ile Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kal­dırılmıştır. Böylece laik devlet olma yolunda en önemli adım atılmıştır.
* 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilerek, eğitim sisteminin laikleştirilmesi amaçlanmıştır.
30 Kasım 1925′te tekke, zaviye ve türbeler kapatılmıştır. Böylece toplumsal alanda laikleşme sağlanmıştır.
* 17 Şubat 1926′da Medeni Kanun kabul edilmiştir. Bu kanunla, toplumdaki ilişkileri düzenleyen kuralların laik­leşmesi sağlanmıştır.
10 Nisan 1928′de anayasadan laikliğe aykırı hükümler çıkarılmıştır. 1924 Anayasası’nda 2. maddede yer alan “Devletin dini İslâm’dır.” ve 26. maddede bulunan “TBMM’nin din hükümlerini yerine getireceği” şeklinde­ki ifadeleri kaldırılmıştır. Milletvekillerinin namus üzerine and içmeleri kabul edilmiştir.
* 5 Şubat 1937′de altı Atatürk ilkesi anayasaya girmiştir. Atatürk ilkeleri anayasada “Türkiye Devleti; cumhuriyet­çi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır.v şeklin­de yer almıştır

0
2012-11-26T19:19:44+02:00

1 Kasım 1922′de saltanat kaldırılmıştır. Böylece laikleş-1 menin ilk aşaması gerçekleşmiştir.
* 3 Mart 1924′te halifelik ile Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kal­dırılmıştır. Böylece laik devlet olma yolunda en önemli adım atılmıştır.
* 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilerek, eğitim sisteminin laikleştirilmesi amaçlanmıştır.
30 Kasım 1925′te tekke, zaviye ve türbeler kapatılmıştır. Böylece toplumsal alanda laikleşme sağlanmıştır.
* 17 Şubat 1926′da Medeni Kanun kabul edilmiştir. Bu kanunla, toplumdaki ilişkileri düzenleyen kuralların laik­leşmesi sağlanmıştır.
10 Nisan 1928′de anayasadan laikliğe aykırı hükümler çıkarılmıştır. 1924 Anayasası’nda 2. maddede yer alan “Devletin dini İslâm’dır.” ve 26. maddede bulunan “TBMM’nin din hükümlerini yerine getireceği” şeklinde­ki ifadeleri kaldırılmıştır. Milletvekillerinin namus üzerine and içmeleri kabul edilmiştir.
* 5 Şubat 1937′de altı Atatürk ilkesi anayasaya girmiştir. Atatürk ilkeleri anayasada “Türkiye Devleti; cumhuriyet­çi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır.v şeklin­de yer almıştır

1 5 1