Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-26T18:54:23+02:00

Sivil toplum çok uzun zamandır var olan, bazı dönemlerde siyasi ve felsefi kaygılarla farklı tanımlanmış, devlet harici özelliği olan ama tam bir tanımı yapılması güç kulağa hoş gelen bir kavramdır. Gönüllülük ise toplumumuzda genel bir bakışla sivil toplum kuruluşlarında karşılıksız, zaman vermek sorumluluk almak ve bunları yaparken ücret almadan yardımda bulunan kişilerdir. Gönüllü olarak çalışma sivil toplum kuruluşlarının var oluşunun temel unsurlarındandır. 
Sivil toplum kelimesinin kökenine baktığımızda ise Latince civils, civilius kökeninden geldiğini görürüz. Sivil toplumun şu anki anlayışıyla olmasa da ilk olarak devlet kavramıyla birlikte Platon ve Aristo’da görürüz. 
Sivil toplum kuruluşları ve gönüllük kavramlarına birlikte bakarsak birbirini tamamlayan kavramlardır. Sivil toplum kuruluşları; halkı bilinçlendirmekle beraber, toplumsal sorunlara uzun dönemli çözümbulma sürecinde aktif yer alan ve siyasi organlara bu çözümlerde yönlendirmek için çalışan, farklı gönüllülerin, devlet denetimi dışında kurduğu ortak alandır ancak bu gönüllülerin yapacakları yön gösterme gibi fikirlerin, düşünce boyutundan çıkarak eylem boyutuna geçmesi gerekmektedir. Bu sebeple sivil toplum örgütlerinin demokrasi için önemi daha da artmaktadır. 
Sonuç olarak Günümüzde sivil toplum kuruluşları tüm dünyada demokratik ve sivil toplumların gelişmesinde vazgeçilmez unsurlar olarak giderek artan bir misyon üstlenmektedirler. 
Artık insanların geleceklerini belirleyecek konuları, seçtikleri temsilcilere de bırakmak istememeleri, doğrudan söz sahibi olmak istemeleri. Bu da sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gelişen katılımcılığı beraberinde getiriyor. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının denetimi ve katılımıyla kamu alanındakalitenin yönetimin sağlanması mümkün olacaktır. Yani Devlette nitelikli yönetimin artması, büyük ölçüde sivil toplumun gelişmesiyle bağlı olduğu sonucu çıkarılabilir. Sivil toplum kuruluşları ve gönüllüleri işlerini laikiyle yaptıkları sürece, her zaman demokrasinin gelişmesinde vazgeçilmez unsurlarından olacaklardır

1 5 1
2012-11-26T18:54:33+02:00

Sivil Toplum Kuruluşu, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda sendika vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır. inşallah olur

 
0