Cevaplar

2012-11-26T18:55:41+02:00

?? DOĞU CEPHESİ (ŞARK CEPHESİ), Kurtuluş Savaşı sırasında 


Doğu Anadolu’da General 


Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu’nun Ermeni ve Gürcülere karşı açtığı cephe. 


Mondros Mütarekesi’nden sonra İngilizlerin kontrolüne giren Kars ve yöresinde “şûra” hükûmetleri oluşturulmasına karar verildi. 17-18 Ocak 1919’da


Kars’ta yapılan kongrede Cenubîgarbî Kafkas Hükûmeti Muvakkat-ı Millîyesi kuruldu. Önceleri bu oluşuma ses çıkarmayan İngilizler daha sonra geçici hükûmeti tanımayacaklarını belirterek Kars’ın Ermenilere verilmesini istediler. Bu gelişme doğrultusunda geçici hükûmet dağıtılarak Kars yöresi Ermenilere bırakıldı. Kısa sürede harekete geçen Ermeni kuvvetleri 17 Şubat 1920’de Çıldır’a kadar ilerlediler. Bu arada İngilizler, 

 

Artvin bölgesinde Gürcüleri güçlendirmek istiyordu. Mütareke’den sonra 


Ardahan ve Batum’un da yönetimini üstlendiğini açıklayan “Kars Millî İslam Şûrası” adlı hükûmet, Gürcü birlikleri tarafından dağıtıldı. Bu arada 


Batum’daki “İslam Gürcistanı” adlı örgüt, bölgenin Gürcistan’a bağlanması için çalışıyordu. 1920’de İngilizlerin boşaltmasıyla Artvin, Ardanuç, 


Şavşat ve Batum’a Gürcü birlikleri girdi. 

Bu gelişmeler sırasında 


Mustafa Kemal, 15.Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir’e, seferberliğin başlatılıp 


Dağıstan ve 


Azerbaycan Hükûmetleri’yle ilişki kurulmasını istemesi üzerine gerekli hazırlıkları yapan 15. Kolordu, 4 tümen, 15.811 asker, 20.782 tüfek, 56 makineli tüfek ve 40 topla harekete hazır hâle getirildi. Kâzım Karabekir’in


Ankara Hükümeti’nden harekât izni istemesine karşın 


San Remo Konferansı’nın devam ediyor olması ve Sovyet Rusya Hükûmeti ile gerekli ilişkinin kurulamaması gibi gerekçelerle bir süre ertelenen harekât emri, San Remo Konferansı’nın sona ermesi ve


Sovyet Rusya’nın 


Ermenilere karşı girişilecek bir operasyonu engelleyeceğinin öğrenilmesi üzerine 20 Eylül 1920’de verildi. 28 Eylül 1920’de harekete geçen ordunun ertesi gün Sarıkamış’a girmesi üzerine direnemeyeceklerini anlayan Ermeniler geri çekildi. Daha sonra şiddetli çatışmalar başladı. Harekât devam ederken Ankara Hükûmeti, Gürcülere “Ardahan’a girilmeyeceği” garantisi verdi. Doğu Cephesi birlikleri direnişi kırarak 30 Ekim 1920’de 


Kars’a girdi. Ankara Hükûmeti’nin, Ermenilerin ateşkes isteğine karşı Gümrü’nün boşatılmasını şart koşması ve Ermenilerin bunu kabul etmemesi üzerine Türk birlikleri Iğdır’a girdiler. Sonuçta Ermenilerin ateşkesi kabul etmesiyle 2 Aralık 1920’de 

 

Gümrü Antlaşması imzalandı. 


Kızılordu’nun Gürcistan’ı işgal etmesinin ardından 23 Şubat 1921’de Ardahan ve Artvin de Türk topraklarına katıldı. Doğu Cephesi harekâtının sona ermesiyle Artvin, Şavşat, 


Posof, Ardahan, Kars, 


Çıldır


Iğdır


Tuzluca


Sarıkamış ve 


Oltu, Türk topraklarına katıldı. Harekâtın başarıyla sonuçlanmasından sonra Doğu Cephesi birlikleri Batı Cephesi’ne kaydırılarak Yunanlılara karşı mücadelede büyük başarı sağlandı.

 

 

Şark cephesi
1 5 1
2012-11-26T18:55:54+02:00
ANSİKLOPEDİ  

?? DOĞU CEPHESİ (ŞARK CEPHESİ), Kurtuluş Savaşısırasında

 

Doğu Anadolu’da General

 

Kazım Karabekirkomutasındaki 15. Kolordu’nun Ermeni ve Gürcülere karşı açtığı cephe.

 

Mondros Mütarekesi’nden sonra İngilizlerin kontrolüne giren Kars ve yöresinde “şûra” hükûmetleri oluşturulmasına karar verildi. 17-18 Ocak 1919’da

 

Kars’ta yapılan kongrede Cenubîgarbî Kafkas Hükûmeti Muvakkat-ı Millîyesi kuruldu. Önceleri bu oluşuma ses çıkarmayan İngilizler daha sonra geçici hükûmeti tanımayacaklarını belirterek Kars’ın Ermenilere verilmesini istediler. Bu gelişme doğrultusunda geçici hükûmet dağıtılarak Kars yöresi Ermenilere bırakıldı. Kısa sürede harekete geçen Ermeni kuvvetleri 17 Şubat 1920’de Çıldır’a kadar ilerlediler. Bu arada İngilizler,

 

Artvinbölgesinde Gürcüleri güçlendirmek istiyordu. Mütareke’den sonra

 

Ardahanve Batum’un da yönetimini üstlendiğini açıklayan “Kars Millî İslam Şûrası” adlı hükûmet, Gürcü birlikleri tarafından dağıtıldı. Bu arada

 

Batum’daki “İslam Gürcistanı” adlı örgüt, bölgenin Gürcistan’a bağlanması için çalışıyordu. 1920’de İngilizlerin boşaltmasıyla Artvin, Ardanuç,

 

Şavşat ve Batum’a Gürcü birlikleri girdi.

Bu gelişmeler sırasında

 

Mustafa Kemal, 15.Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir’e, seferberliğin başlatılıp

 

Dağıstanve

 

AzerbaycanHükûmetleri’yle ilişki kurulmasını istemesi üzerine gerekli hazırlıkları yapan 15. Kolordu, 4 tümen, 15.811 asker, 20.782 tüfek, 56 makineli tüfek ve 40 topla harekete hazır hâle getirildi. Kâzım Karabekir’in

 

Ankara Hükümeti’nden harekât izni istemesine karşın

 

San Remo Konferansı’nın devam ediyor olması ve Sovyet Rusya Hükûmeti ile gerekli ilişkinin kurulamaması gibi gerekçelerle bir süre ertelenen harekât emri, San Remo Konferansı’nın sona ermesi ve

 

Sovyet Rusya’nın

 

Ermenilere karşı girişilecek bir operasyonu engelleyeceğinin öğrenilmesi üzerine 20 Eylül 1920’de verildi. 28 Eylül 1920’de harekete geçen ordunun ertesi gün Sarıkamış’a girmesi üzerine direnemeyeceklerini anlayan Ermeniler geri çekildi. Daha sonra şiddetli çatışmalar başladı. Harekât devam ederken Ankara Hükûmeti, Gürcülere “Ardahan’a girilmeyeceği” garantisi verdi. Doğu Cephesi birlikleri direnişi kırarak 30 Ekim 1920’de

 

Kars’a girdi. Ankara Hükûmeti’nin, Ermenilerin ateşkes isteğine karşı Gümrü’nün boşatılmasını şart koşması ve Ermenilerin bunu kabul etmemesi üzerine Türk birlikleri Iğdır’a girdiler. Sonuçta Ermenilerin ateşkesi kabul etmesiyle 2 Aralık 1920’de

 

Gümrü Antlaşmasıimzalandı.

 

Kızılordu’nun Gürcistan’ı işgal etmesinin ardından 23 Şubat 1921’de Ardahan ve Artvin de Türk topraklarına katıldı. Doğu Cephesi harekâtının sona ermesiyle Artvin, Şavşat,

 

Posof, Ardahan, Kars,

 

Çıldır,

 

Iğdır,

 

Tuzluca,

 

Sarıkamışve

 

Oltu, Türk topraklarına katıldı. Harekâtın başarıyla sonuçlanmasından sonra Doğu Cephesi birlikleri Batı Cephesi’ne kaydırılarak Yunanlılara karşı mücadelede büyük başarı sağlandı.

3 4 3