Cevaplar

2012-11-26T18:59:13+02:00

Dimağ .....................

0
2012-11-26T18:59:35+02:00

ÖĞRETMENİM ENVER SEYİTOĞLU 
DİKSİYON ÇALIŞMALARI 

 1.Bir berber bir berbere bre berber beri gel diye bar bar bağırmış. Biz de bize biz derler, sizde bize ne derler?Gül dibi bülbül dili gibi,gül dibi bülbül dili. 

 Pireli peyniri perhizli pireler tepelerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler. 

 .Ocak kıvılcımlandırıcılardanmısın, kapı gıcırdatıcılardan mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırdatıcılardanım. 

 Çatalca’da topal çoban çatal yapıp çatal satar,nesi için Çatalca’da topal çoban çatal yapıp çatal satar?Kârı için çatalca’ da topal çoban çatal yapıp çatal satar. Üç tunç tas kayısı hoşafı. 

 Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse,dört deryadan dört dert,dört dergahtan dört dev çıkar. Paşa tası ile beş has tas kayısı hoşafı. Zaman saman satar,saman zaman satar. 

 Al bu takatukaları takatukacıya takatukalaşmaya götür. Takatukacı takatukaları takatuka lamam derse;takatukacıdan takatukaları takatukalaşmadan al da gel. 

 Şemsi Paşa Pasajı. 

 Nankör nalbant nalları nallamalı mı,nallamamalı mı? 

 Az kaz, uz kaz, boyunca kaz. 
 İşlek işlemeci,işlemeli işleri işlikte işleyerek işletmeciye işyerinde izletti. 

 .Ilgarcı ılgar, ılgıngillerin ılgancırı ırgalayarak,ılgıt ılgıt ılgımlardı. 

 Pısırık pırlak pırnallıklarda pır nallanırken pılı pırtısını pısırık pıtraklara pıtır pıtır pırtlattı. 

 Üçüncü üçkağıtçı,üçetek üçleşerek üç teker arabayla süzül süzül süzülen süzgeçleri süzdü. 

 .Kırk kırık küp, kırkının da kulpu kırık kara küp. A be kuru dayı ne kuru sarı darı bu darı a be kuru dayı. Şu odayı badanalamalı mı,yoksa badanalamamalı mı? 

 .Sen seni bil,sen seni,bil sen seni,bil sen seni,sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. 

 Şu karşıda bir dal,dal sarkar kartal kalkar,kartal kalkar dal sarkar,dal kalkar kantar tartar. 

 Şu köşe yaz köşesi,şu köşe kış köşesi,ortadaki su şişesi. 

 Şiş şişeyi şişlemiş,şişe kesişe kiş demiş. 

 El alem ala dana aldı ala dana landı da biz bir aladana alıp da aladanalanamadık. 

 .Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak
0