Cevaplar

2012-11-26T19:05:51+02:00

Halkçılık İlkesi Türk Toplumuna Neler Kazandırmıştır
1.Halkçılıkla milli egemenlik tam olarak gerçekleşmiş ve demokrasinin yerleşmesine katkıda bulunulmuştur.
2.Toplumda barış ortamı kurulmuştur.
3.Bu ilke ile Türk toplumu yönetime katılma, kanunlar önünde eşit olma ve devletin imkanların eşit olarak faydalanma olanağına kavuşmuştur.
4.Halkçılık, kalkınmayı hızlandırmış, zayıf bir ekonomik mirastan bugünkü Türkiye-yi çıkarmıştır.

1 5 1
2012-11-26T19:06:09+02:00

Atatürk, Milli Mücadele’yi millete mal ederek halkın desteği ile zafere ulaşmıştır. Atatürkçü Düşünce Sistemi içerisinde halkçılık, Milli Mücadele’nin başlangıcından itibaren en çok önem verilen ilke olmuştur. Cumhuriyetimizin de temel ilkelerinden biri olan halkçılık ilkesi ile milli egemenlik tam olarak gerçekleşmiş, demokrasi de yerleşme olanağını bulmuştur.

Haçlılık ilkesi hem devlete hem de topluma ekonomik alanda yükümlülükler getirir. Bu yükümlülüklere göre devlet, vatandaşın ekonomik sorunlarını çözmek, onun yaşam seviyesini yükseltmek, toplumsal dayanışma ve iş bölümü içinde vatandaşın çalışmasını sağlayacak önlemler almak zorundadır. Topluma düşen görev ise, daha çok çalışarak ülke ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunmaktır.

Halkçılık ilkesi ile Türk toplumu, yönetime katılma hakkına, devletin olanaklarından eşit olarak yararlanma, yasalar karşısında eşitliğe ve haksızlıkla mücadele ederek, haklarını elde etme olanağına kavuştu. Vatandaşların her türlü hak arama yolları anayasa ile güvence altına alındı. Bütün bunların yanında Aşar vergisinin kaldırılması, sağlık alanında yapılan hizmetler ve köylüye tarım konusunda sağlanan olanaklar, halkçılığın Türk toplumuna sağladığı yararlar olmuştur. Halkçılık ilkesi, iç barışında sağlanmasında önemli rol oynayan bir ilkedir.

1 1 1