Cevaplar

2012-11-26T19:08:47+02:00

tfurfjfjööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööşşşşşşşşşşşşşşşşşş

1 1 1
2012-11-26T19:24:23+02:00
Başlığın diğer anlamları için Madde (anlam ayrımı) sayfasına bakınız.

Madde, boşlukta yer kaplayan (hacim), kütlesi olan tanecikli yapılara denir. 5 duyu organımızla algılıyabildiğimiz (hissedebildiğimiz) canlı ve cansız varlıklara denir.

Maddenin en küçük yapı birimi sentronlardır. Sentronlar kristal bloglar halinde küre biçiminde yapılardan meydana gelmektedir.Bu yapıların tümüne sentron denir, sentronlarda birleşerek maddeyi oluşturur.

Sentron saf kristal şekillenmesinden oluşmuştur. Sentron oluşturan temel madde ise kristal bloglarıdır .

Kristal bloglar maddenin en küçük parçacığıdır ve enerjiden oluşur...Nükleer fizik ve nükleer kimyada nötrino adı ile anılan bu enerji hakkında halen pek az şey bilinmektedir.

Madde Kendi çapında:

Fiziksel olay: Bir madde üzerinde meydana geldiği zaman, o maddenin hüviyetini, yapısını değiştirmeyen olaydır. Mesela kağıdın yırtılması, fiziki bir olaydır. Çünkü kağıdın şekli değişmiş fakat özü yine kâğıttır. Kimyasal olay: Bir madde üzerinde meydana geldiği vakit, o maddenin hüviyet ve yapısını değiştiren olaydır. Mesela kağıdın yanması gibi.

Sentronlar çekirdeklerinde değişmeler, parçalanmalar olduğu, radyoaktif denilen elementlerden anlaşılmaktadır. Sentronlarınların ortasında bulunan çekirdeklerin bu parçalanmasında, bir elementin başka bir elemente dönüştüğü anlaşılmıştır. Ayrıca, Albert Einstein'in izafiyet kuramına göre madde ve enerji birbirine eşdeğerdir. Bu sebeple madde enerjiye, enerji de maddeye dönüştürülebilir. Mesela bir uranyum çekirdeğinin veya başka bir ağır atom çekirdeğinin ikiye ayrılmasıyla meydana gelen çekirdek bölünmesinde madde enerjiye dönüşür. Bileşik cisimlerde olduğu gibi, elementler de hep değişmekte, bir halden başka hale dönmektedir.

 

Konu başlıkları   [göster]  Maddenin ortak özellikleri [değiştir] Kütle Hacim Atom ve Moleküller Ağırlık Eylemsizlik Elektirikli Yapı Tanecikli Yapı Madde türleri [değiştir] Baryonik Madde Ters Madde Karanlık Madde Maddenin hâlleri [değiştir] Ana madde: Maddenin halleri

Maddenin hâli bir maddenin faz durmunu tanımlar. Şu anda 16 tane madde hâli tanımlanır. Maddenin dört klasik hâli:

Katı Sıvı Gaz Plazma olarak kabul edilir.

Maddenin hallerinin evrende bulunuş yüzdeleri %99 plazma, %0.6 gaz, %0.3 sıvı, %0.1 katı şeklindedir.

Maddenin ayırt edici özellikleri [değiştir]   Katı Sıvı Gaz Özkütle + + + Özhacim + + + Çözünürlük + + + Özısı + + + Genleşme Katsayısı + + - Esneklik katsayısı + - - Kaynama noktası - + - Erime noktası + - - Yoğunlaşma noktası - - + Erime ısısı + - - Buharlaşma noktası - + - Kategori:  Madde
0