Cevaplar

2012-11-26T19:49:12+02:00

1. E-Devlet
İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi
büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni
toplum, bilgi etrafında örgütlenmiş durumdadır.
Sanayi toplumunda ön planda olan “maddi ürünlerin üretimi” yerine,
bilgi toplumunda bilgi teknolojileri kullanımı sonucunda “bilgi üretimi” önem
kazanmaktadır (Öğüt, 2003: 39).
Klasik devlet anlayışında hükümet tarafından verilen çeşitli
hizmetlerde, vatandaşlar çok fazla bürokrasi işlemiyle karşı karşıya
kalmaktadır. Basit prosedürler, çalışanlar için uygulanması karmaşık yapılar
haline gelmekte ve bunun bir sonucu olarak, işlerin yürütülebilmesi için çok
fazla sayıda personel ve memur işe alınmaktadır. Ayrıca basit işlemler için
sayısız formlar ve imzalar gerekebilmekte, işlemler aylarca sürebilmektedir
(Yıldırır ve Karakurt, 2004).
İçinde bulunduğumuz çağda ise bilgi teknolojileri, örgütlerin yapısını,
işleyişini, performans ve değişimini etkileyen temel faktör olup, özel sektör ve
kamu sektörü bilgi teknolojilerinden derin bir şekilde etkilenmektedir (IsaacHenry, 1993: 15). Çalışanlar artık kağıt parçaları yerine byte’larla çalışmakta
veri tabanı dosya dolaplarının yerini almaktadır. (Bennet: 1998: 92). Devletler
de bu süreçte “e-devlet”e dönüşerek hizmet kalitesini iyileştirip
performanslarını arttırmaya çalışmakta ve klasik devlet anlayışından
uzaklaşmaktadır.
Bu değişimi aşağıdaki tablodan görmek mümkündür:

0