Cevaplar

2012-11-26T19:27:24+02:00

halk insanların birleşmesiyle oluşan topluluk

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-26T19:27:36+02:00

Ordu=Karargah, Hakanın oturduğu yer(Eski Türk yazıtları-Orkun, sayfa,824) 
Ordulan= Baş şehir edin. (Kaşgarlı Mahmut-4.cilt sayfa-440) 
Ordu=Merkez, kağanın oturduğu yer, kağanın oturduğu şehir.(Orhun Kitabeleri -Muharrem Ergin-sayfa 106) 
Ademi merkeziyetçilik olduğu için, hakan beyin görevi görüyor.Ani dış saldırılara karşı beyinin korunması için, refleks göstersin diye ordu, yönetim,merkez, ortadadır.Bir yere yerleşildiğinde de hakanın çadırı ortada kurulur.Bütün insanlar,çoluk çocuk,kadın erkek askeri bir disiplinle yaşarlar. 
Yerleşim yerinin giriş çıkışlarında nöbetçiler vardır, girip çıkanlara paralo sorulur. 
Bu onbinlerce yıllık yaşam tarzımızda bilinç altımıza yerleşmiştir.Ordusu dağılan Türk milleti dağılmıştır.Var olabilmesi için, katliamlara uğramaması için ordunun varlığı Türk milletinin bilinç altına yerleşmiştir. 
Ordu’yu hedef alan hiçbir kurum, hiçbir siyasetçi barınamamıştır,tarihe karışmıştır,çünkü Türk milletinin onbinlerce yılda oluşan içgüdüsel refleksi bunu her zaman önlemiştir. 
En ufak bir olağanüstü durumda hemen herkes kulağını orduya diker, ne diyecek diye, bu refleks içgüdüseldir.

0