Cevaplar

2012-11-26T19:33:46+02:00


Psikologların uzmanlaşabilecekleri alan sayısı oldukça fazladır ve bu nedenle kendilerini farklı etiketlerle tanımlarlar. Aşağıda size genel bir fikir verebilmek için bazı alanlar tanıtılmıştır.

Psikoloji insan ve hayvan davranışını anlamamızı sağlayan hem bir araştırma, hem de insana ait sorunların çözüldüğü bir uygulama alanıdır. Aşağıda tanıtılan alt alanlarda psikologlar, araştırmacı, uygulamacı ya da her iki rolde birden çalışırlar. Psikolojinin en önemli özelliklerinden biri de bilimin uygulama ile birlikte yer alması ve ikisinin birlikte ilerlemesidir.

Adli Psikoloji (Adli psikolog): Yasal konulara ve sorunlara psikolojinin ilkelerini uygulamak üzere hukuk ile psikoloji arasında kurulan ilişkiden doğan bir alandır. Adli psikologlardan bazıları hem psikoloji hem de hukuk eğitimi almışlardır. Mahkemelerde genellikle onların uzmanlıklarına gereksinim duyulur. Örneğin, hüküm giymiş ya da göz altında tutulan kişilerin davranışlarını ve duygusal strese maruz kalıp kalmadıklarını değerlendirir ve ebeveynlerden hangisi çocuğun velayetini almalıdır ya da bir sanığın zihinsel kapasitesi mahkemede savunma yapmak için yeterli midir gibi sorunlu durumlarda hakime yardımcı olurlar. Lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olanlar, ıslahevi, hapishane ve adli tıp enstitülerinde, hukuk uygulama birimlerinde çalışırlar. Doktora derecesini almış olanlar ise psikoloji bölümlerinde ve hukuk fakültelerinde, araştırma organizasyonlarında ve toplum sağlığıyla ilgili kuruluşlarda danışmanlık yapmakta ya da hukuk uygulama birimlerinde, mahkemelerde ve ıslahevlerinde çalışmaktadırlar.

1 1 1
2012-11-26T19:34:01+02:00

Psikoloji’de bilgi birikimi arttıkça alt dallara ihtiyaç duyulur.

Gelişim Psikolojisi

İnsanın döllenmeden ölümüne kadar olan yaşamını belirli dönemlere ayırarak inceleyen pskiloloji dalıdır.
Her yaşta bireyin davranışlarının normal mi anormal mi olduğunu inceler.Her yaştaki bireye nasıl davranılması gerektiğini söyler.

Sosyal Psikoloji

Bireyin içinde bulunduğu gruptan etkilenme sürecini ve bu etkilenmenin bireye etkisini araştıran psikoloji dalıdır.Yaşamımızın her noktasında karşımıza çıkar.Aldığımız herhangi bir karar aslında bizim kararımız olmayabilir.Toplu yaşamda diğer insanların tutum ve davranışlarından bireyin etkilenmesi.Reklamlarda bunu sıkça görürüz.

Endüstri Psikolojisi

Sanayide araç gereç kullanımında gündeme gelir.hangi makinayı kimin daha iyi kullancağını ve işe uygun eleman seçimini konu alır.

Danışmanlık Psikolojisi

Psikolojik sorunları olan kişilere araştırma yapıp öneride bulunur.Sorunlar hafif olmalıdır.

Klinik Psikolojisi

Psikolojik sorunları olan bireylerin tanı ve tedabisinde görev aan psikologlar bu gruba girerler.

Eğitim Psikolojisi

Sınıf düzenlemsi,mevcut sayısı gibi kavramları araştırır.

Deneysel Psikoloji

Bireyin içinde bulunduğu ortamda,fizyolojik yapısına davranışa etkisini araştırır.

Psikometrik Psikoloji

Psikolojide kullanılan tüm araçları geliştiren psikoloji dalına psikometrik psikoloji denir.

Konu ile ilgili videolar:

1 5 1