)Aşağıdaki sorularda uygun şıkları işaretleyiniz?(20 puan) 1. I. Olayların doğruluğunun kanıtlanmasında belgelerden yararlanılması II. Deney ve gözlem yöntemi ile araştırma yapılması III. Farklı bilim dallarından yardım alınması IV. Olayların günümüz koşullarına göre değerlendirilerek yorum yapılması V. Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurulması durumlarından hangilerinin tarih bilimi için geçerli olduğu savunulamaz? A) I ve II B) I ve III C) III ve V D) II ve IV E) IV ve V

2

Cevaplar

2012-11-26T19:37:26+02:00

a şıkkıdır ((((((((((((((((((((((((((((

0
2012-11-26T19:38:37+02:00

cevap D olabilir ama emin değilim 

 

0