Cevaplar

2012-11-26T19:41:06+02:00

Statik elektrik, yüzey atomlarındaki elektron kaybı ya da
kazancıdır. Bir cisim elektrikle yüklendiğinde; yük, atom ya da
cisim üzerinde bir elektron birikimi ya da elektron kaybı
şeklinde kendini gösterir. Elektrik birikiminde negatif yük,
elektron kaybında pozitif yük oluşur.

0