Cevaplar

2012-11-26T19:47:26+02:00

Kesin olarak ifade edilen nesnelerin herhangi bir şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan topluluklara küme denir. Kümeler isimlendirilirken genellikle büyük harşer kullanılır. Kümelerin elemanları küçük harşerle gösterilir. Kümede bulunan her bir farklı nesne kümenin elemanıdır. Eğer d elemanı A kümesine aitse deA, e elemanı A kümesine ait değilse eeA biçimde yazılır. Bir A kümesinin eleman sayısı s(A) ilegösterilir.
Örnek:
“Sınıfımızdaki çalışkan öğrenciler” ifadesi bir küme belirtmez. Çünkü küme tanımlanırken elemanlarının kesin olarak belli olması gerekir. “Sınıfımızdaki öğrenciler” ifadesi bir küme belirtir. Çünkü kümenin elemanları kesin olarak bellidir.

 

Örnek Soru

kümesinin elemanlarını ve eleman sayısını gösterelim.
Çözüm

Kümelerin Farklı Temsil Biçimleri
1. Liste Yöntemi
Kümenin elemanlarının küme işareti içinde aralarına virgül konularak yazılmasıdır.

Örnek
A = {a, b, c}
B = {1, 3, 5}
2. Ortak Özellik Yöntemi
Kümenin elemanlarının ortak özellikleri ile ifade edilmesidir.
Örnek:
A = {İç Anadolu Bölgesi’nin illeri}
B = {18′den küçük tek doğal sayılar}
3. Venn fieması Yöntemi
Kümenin elemanlarının bir düzlem parçası içinde nokta veya şekillerle temsil edilmesidir.
Örnek

Örnek Soru

0